Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przemiany religijne w Europie po wyprawach krzyżowych (XIII-XV w.)

Przemiany religijne w Europie po wyprawach krzyżowych (XIII-XV w.)

Kościół katolicki, którego pozycja w okresie wypraw krzyżowych (XI-XIII w.) znacznie się umocniła, dążył do podporządkowania sobie poszczególnych państw i monarchów europejskich. Coraz częściej też papieże dostrzegali konieczność przeprowadzenia głębokich reform w Kościele i podjęcia walki z nasilającą się herezją (głoszeniem poglądów religijnych sprzecznych z nauką Kościoła).

W tej sytuacji papież Innocenty III zwołał w 1215 r. IV sobór laterański.

Zapamiętaj!

Sobór - zgromadzenie biskupów katolickich zwołane przez papieża celem podjęcia uchwał w sprawach wiary i religii.

Za najważniejsze zadanie Kościoła uznano szerzenie Ewangelii i katechizację wiernych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.