Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przemiany religijne w Europie po wyprawach krzyżowych (XIII-XV w.)

Przemiany religijne w Europie po wyprawach krzyżowych (XIII-XV w.)

Kościół katolicki, którego pozycja w okresie wypraw krzyżowych (XI-XIII w.) znacznie się umocniła, dążył do podporządkowania sobie poszczególnych państw i monarchów europejskich. Coraz częściej też papieże dostrzegali konieczność przeprowadzenia głębokich reform w Kościele i podjęcia walki z nasilającą się herezją (głoszeniem poglądów religijnych sprzecznych z nauką Kościoła).

W tej sytuacji papież Innocenty III zwołał w 1215 r. IV sobór laterański.

Zapamiętaj!

Sobór - zgromadzenie biskupów katolickich zwołane przez papieża celem podjęcia uchwał w sprawach wiary i religii.

Za najważniejsze zadanie Kościoła uznano szerzenie Ewangelii i katechizację wiernych.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.