Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odys (L. Staff)

Odys (L. Staff)

„Każdy z nas jest Odysem”

Osoba mówiąca w wierszu (nie została wyraźnie określona) zwraca się bezpośrednio do czytelnika (każdego z nas), stawiając mu za wzór Odyseusza. Nie jest to wzór do naśladowania, raczej wzorzec losu ludzkiego. Postać Odysa, króla Itaki, urasta do symbolu powszechnych zmagań z przeciwnościami i trudnościami życia.

Zgodnie z opowieścią mityczną, Odyseusz, po zakończeniu wojny trojańskiej, uparcie dążył do Itaki, pokonując po drodze złe wiatry, potwory i walcząc z gniewem bogów i z własnymi słabościami. Ulegał pokusom, chełpił się swą mądrością, był zarozumiały. W końcu osiągnął cel.

Podobnie każdy z nas dąży do jakiegoś celu, coś w życiu chce osiągnąć. Mogą to być dobre oceny w szkole, nauka języków obcych, kariera piosenkarza lub modelki. Po drodze trzeba jednak pokonać wiele bardzo różnych przeciwności. To mogą być nasze wady: lenistwo, pycha, brak wytrwałości; albo zrządzenia losu: choroba, brak pieniędzy, nieżyczliwość innych ludzi.

I chociaż błądzimy, podejmujemy złe decyzje, zachowujemy się nierozsądnie, to przecież najważniejsze jest, żebyśmy potrafili zawrócić ze złej drogi i dotrzeć „do Itaki”.

Oczywiście osoba mówiąca w wierszu wypowiada się na ten temat znacznie piękniej i krócej niż ktoś, kto o tym opowiada, ponieważ uogólnia, tworzy metaforę (przenośnię) losu ludzkiego. Używa rzadkich słów: manowce i wszędy, wykorzystuje różnice znaczeniowe wyrazów brzmiących tak samo (tzw. homonimy):

Zostanie kamień z napisem:

Tu leży taki i taki.

Każdy z nas jest Odysem,

Co wraca do swej Itaki”.

Nawiązuje przy tym do języka potocznego, w którym, jeżeli nie chcemy ujawnić czyjegoś nazwiska, możemy powiedzieć: „pan X”, al bo: „pan taki a taki...”, przez co jeszcze raz podkreśla, że sytuacja opisana w wierszu dotyczy wszystkich ludzi.

Treść utworu ma ścisły związek z jego budową. Wiersz składa się z trzech czterowersowych zwrotek (wiersz stroficzny). Wersy liczą od 7 (dwie pierwsze strofy) do 8 sylab (ostatnia strofa). Układ rymów jest krzyżowy (nie wszystkie wersy się rymują). Występują rymy dokładne: błędy - wszędy, śmiało - chciało, napisem - Odysem, taki - Itaki.

Zobacz podobne opracowania

Leopold Staff
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Leopold Staff
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Leopold Staff
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.