Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przed pierwszym dzwonkiem (L. J. Kern)

Przed pierwszym dzwonkiem (L. J. Kern)

Kochana szkoła

W wierszu nie wypowiada się jedna osoba. W pierwszej i drugiej zwrotce osobą mówiącą są uczniowie, na co wskazują różne formy zaimka „my” („nami”, „nam”, „nas”, „nasze”). W kolejnych trzech strofach pojawia się osoba z zewnątrz, baczny obserwator, który zauważa, że klasy bez uczniów w czasie wakacji są smutne, ponure, znudzone i nieciekawe. W tej części adresatami wiersza zostają sami uczniowie, do których podmiot liryczny (osoba mówiąca) zwraca się za pomocą zaimków „wy”, „was”. Nastrój jest smutny, bo w wierszu szkoła bardzo tęskni za swymi wychowankami.

Poeta w wierszu obdarzył szkołę ludzkimi uczuciami, ponieważ chciał podkreślić jej silny związek z uczniami. W ciągu roku szkolnego zachowuje się ona i myśli jak człowiek. Bardzo cierpi, kiedy w klasach dzieci hałasują, tupią nogami po podłodze, trzaskają drzwiami. Kiedy jednak nadchodzą wakacje, zaczyna tęsknić za uczniami, ponieważ „taka jest natura klas, / Że bardzo im potrzeba was”. Szkoła bez uczniów nie jest taka sama, staje się zwykłym budynkiem, jak każdy inny: „Z klas się bez was robią pokoje”.

W ostatniej zwrotce osoba mówiąca daje uczniom cenną wskazówkę:

„Więc gdy wrócicie znów do szkoły

Po tych wakacjach swoich wesołych,

To pamiętajcie w miarę możności,

By starej, poczciwej szkole

Nie robić jednak przykrości.”

Wiersz składa się z pięciu strof. Ilość i długość wersów w każdej zwrotce jest zróżnicowana: w pierwszej mamy 7, w drugiej - 8 w trzeciej - 9, w czwartej - 6, a w piątej - 5 wersów, liczących od 2-11 sylab. Układ rymów również jest nieregularny. Występują rymy dokładne: nami - ławkami, świetlicy - tablicy, lasy - klasy, oraz niedokładne: miło - było, Orzeł - może, szkoły - wesołych. Spośród środków artystycznych wyróżnić możemy: epitety, czyli wyrazy określające (np. „Spokój błogi”, „nasze nogi”, „zwykłe pokoje”),

przenośnie (np. „gdy nam były w głowie łąki i lasy”) oraz uosobienie, czyli nadanie przedmiotom martwym cech istot ludzkich (np. „Stęskniła się szkoła za nami”).

Zobacz podobne opracowania

Leopold Staff
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Leopold Staff
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Leopold Staff
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Leopold Staff
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze
Julian Tuwim
 • Podstawowa
 • Język polski
 • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.