Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podłogo, błogosław! (M. Białoszewski)

Podłogo, błogosław! (M. Białoszewski)

Wiersz pochodzi z tomu Obroty rzeczy. Tematem utworu uczynił poeta podłogę, rzecz zwyczajną, pospolitą, do której wyglądu nie przywiązujemy większej wagi, często nawet jej nie zauważamy. Białoszewski dostrzega w niej piękno, czyni przedmiotem poetyckich rozważań. Już w tytule utworu, który jest apostrofą do podłogi, pojawia się słowo „błogosław”. Uwzniośla ono podłogę, nadaje jej cechy boskie, niezwykłe, niemal święte. Potem poeta nazywają:

„leżącą stroną

boga naszego powszedniego

zwyczajnych dni”.

Podłoga porównywana jest z burakiem - jego burym kolorem:

„Buraka burota

i buraka

bliskie profile skrojone...”.

W tym fragmencie występuje aliteracja, czyli powtarzanie tych samych liter lub sylab na początku wyrazów w zdaniu lub wersie (tu: wyrazy zaczynające się literą „b” - burak, burota, bliski). Pojawia się także neologizm „burota”, będący określeniem koloru buraka (zamiast bury). Poeta bawi się w utworze słowami, a nawet ich fragmentami, gdyż każda sylaba ma określone znaczenie. Białoszewski zestawia wyrazy, które na pozór nie współgrają ze sobą. Obok wyrazów potocznych, zwykłych (burak, kartofle), pojawiają się słowa wyszukane: fisharmonia, forniry, maniery, biblijne apteki, homeopatia, flet zaczarowany, zgromadzone bez większej dbałości o sens, a raczej na zasadzie kontrastu z językiem codziennym. Uwidacznia się tutaj także stosunek samego poety do tej rzeczywistości i tematów, które dla innych są banalne i zwykłe. Białoszewski często nadawał rzeczom zwyczajnym, prostym, starym nowe znaczenie, umiał dostrzec ich piękno, urok i odmienność. Pisał o rzeczach codziennych, ale niezbędnych, bez których nie można by normalnie funkcjonować.

Zobacz podobne opracowania

Miron Białoszewski
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Tadeusz Różewicz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Czesław Miłosz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Czesław Miłosz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Tadeusz Różewicz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.