Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ocalony (T. Różewicz)

Ocalony (T. Różewicz)

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek liryki: liryka refleksyjna

W wierszu, pochodzącym z powojennego zbioru Niepokój, Różewicz wyraża tragiczną świadomość pokolenia Kolumbów, które przeżyło wojnę. W pierwszych słowach utworu podmiot liryczny dokonuje prezentacji i określa sytuację wypowiedzeniową:

„Mam dwadzieścia cztery lata

ocalałem

prowadzony na rzeź”.

Mówiący te słowa jest człowiekiem młodym, dopiero wkraczającym w życie, ale ma już za sobą doświadczenia, które go przerosły. Ocalenie podmiotu ma jedynie wymiar czysto fizyczny, biologiczny. Doświadczenia wojny określa poeta słowem „rzeź”, kojarzącym się z planowym i przemyślanym zabijaniem zwierząt. W wierszu Różewicza człowiek podlega reifikacji (urzeczowieniu) traci swój wymiar duchowy, zostaje zredukowany do przedmiotu fizycznego. Wojna, będąca totalnym kataklizmem, doprowadziła do klęski całego świata wartości, uznawanych przez wieki za niepodważalne i ponadczasowe. Pojęcia i nazwy straciły swój sens, stały się jedynie pusto brzmiącymi wyrazami. Granice między złem i dobrem uległy zatarciu:

„To są nazwy puste i jednoznaczne:

człowiek i zwierzę

miłość i nienawiść (...)

Pojęcia są tylko wyrazami:

cnota i występek

prawda i kłamstwo

piękno i brzydota

męstwo i tchórzostwo”.

W świecie pozbawionym wartości czyny ludzkie straciły swoją moralność, wartość i jednoznaczność („Jednako waży cnota i występek”). Jasne kryteria odróżniające dobro od zła zostały zniweczone, nie można już osądzać ludzi w sposób jednoznaczny:

„widziałem:

człowieka który był jeden

występny i cnotliwy”.

W świecie pozbawionym kryteriów i praw moralnych podmiot wiersza czuje się zagubiony i niezdolny do życia. W chaosie spowodowanym II wojną światową, odwołuje się do języka i wyobrażeń biblijnych, poszukuje trwałych wartości i zasad oraz autorytetu, który przywróciłby światu i ludziom jasne kryteria i właściwy porządek moralny:

„Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywróci mi wzrok słuch i mowę

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

niech oddzieli światło od ciemności”.

Świat, w którym boskie i ludzkie wartości uległy totalnemu zniszczeniu, potrzebuje ponownego stworzenia, nowych zasad i pojęć, które zrekonstruowałyby zburzony porządek etyczny.

Świadomość tragicznej sytuacji człowieka zagubionego w chaosie świata, zmiażdżonego wojennym kataklizmem, pozbawionego etyki, moralności, filozofii, humanizmu sprawia, że poeta posługuje się prostym, ubogim w metafory językiem, a w poszukiwaniu wartości w ostatnich wersach odwołuje się do stylistyki Biblii, księgi stanowiącej fundament śródziemnomorskiej hierarchii wartości.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.