Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wybór opowiadań (T. Borowski)

Przyjęcie opowiadań Tadeusza Borowskiego przez krytykę

Opublikowanie utworów Borowskiego w „Twórczości”, a następnie w zbiorze opowiadań wywołało burzliwą dyskusję krytyków na łamach polskiej prasy. Nowatorskie ujęcie tematu obozowego, kształt artystyczny opowiadań i konstrukcja narratora przyczyniły się do okrzyknięcia Borowskiego pisarzem kontrowersyjnym. Większość krytyków nie potrafiła objąć i zrozumieć zakresu i głębi problematyki podejmowanej w utworach pisarza. Przez wielu Borowski oskarżony został o propagowanie cynicznej i nihilistycznej postawy, inni widzieli w nim ofiarę faszyzmu, którą pobyt w obozie pozbawił podstawowych kryteriów moralnych. Do dziś bezwzględny okrutny moralizm opowiadań Borowskiego stanowi przedmiot licznych dyskusji. Znaczącym elementem toczących się w tym czasie polemik był spór między Tadeuszem Borowskim, który uważał, że doświadczenie obozowe na zawsze zabija w człowieku niewinność, a pisarką Zofią Kossak-Szczucką, byłą więźniarką, wierzącą w możliwość obrony i zachowania podstawowych wartości moralnych nawet w warunkach ekstremalnych. Atak autora Pożegnania z Marią nie był wymierzony przeciwko samej osobie pisarki, ale stanowił polemikę ze stosowaną przez nią, przestarzałą już w czasach powojennych, techniką realizmu, niezdolną opisać w sposób prawdziwy doświadczeń obozowych.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.