Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wybór opowiadań (T. Borowski)

Przyjęcie opowiadań Tadeusza Borowskiego przez krytykę

Opublikowanie utworów Borowskiego w „Twórczości”, a następnie w zbiorze opowiadań wywołało burzliwą dyskusję krytyków na łamach polskiej prasy. Nowatorskie ujęcie tematu obozowego, kształt artystyczny opowiadań i konstrukcja narratora przyczyniły się do okrzyknięcia Borowskiego pisarzem kontrowersyjnym. Większość krytyków nie potrafiła objąć i zrozumieć zakresu i głębi problematyki podejmowanej w utworach pisarza. Przez wielu Borowski oskarżony został o propagowanie cynicznej i nihilistycznej postawy, inni widzieli w nim ofiarę faszyzmu, którą pobyt w obozie pozbawił podstawowych kryteriów moralnych. Do dziś bezwzględny okrutny moralizm opowiadań Borowskiego stanowi przedmiot licznych dyskusji. Znaczącym elementem toczących się w tym czasie polemik był spór między Tadeuszem Borowskim, który uważał, że doświadczenie obozowe na zawsze zabija w człowieku niewinność, a pisarką Zofią Kossak-Szczucką, byłą więźniarką, wierzącą w możliwość obrony i zachowania podstawowych wartości moralnych nawet w warunkach ekstremalnych. Atak autora Pożegnania z Marią nie był wymierzony przeciwko samej osobie pisarki, ale stanowił polemikę ze stosowaną przez nią, przestarzałą już w czasach powojennych, techniką realizmu, niezdolną opisać w sposób prawdziwy doświadczeń obozowych.

Zobacz podobne opracowania

Tadeusz Różewicz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Tadeusz Różewicz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Tadeusz Różewicz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna
Czesław Miłosz
 • Liceum
 • Język polski
 • Literatura współczesna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.