Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Wszystkie liczby naturalne (poza 1 i 0) dzielimy na liczby pierwsze i liczby złożone.

Liczby pierwsze to jak pamiętasz, takie, które dzielą się (bez reszty) tylko przez 1 i samą siebie.

Kolejne liczby pierwsze to: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Jest ich nieskończenie wiele. Liczby, które nie są pierwsze, to liczby złożone.

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi, ani złożonymi!

Liczby złożone możesz rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli zapisać w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Przykłady

Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Liczba złożona, iloczyn liczb pierwszych.

Zadanie 1

Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 108.

Rozwiązanie:

Zastosuj wygodny zapis z kreską.

Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

Po prawej stronie kreski zapiszesz liczby pierwsze - szukane czynniki, po lewej wyniki z dzielenia przez liczby pierwsze.

Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Liczba pierwsza, przez którą dzielę 108. Liczba pierwsza, przez ktrą dzielę 54. Liczba pierwsza, przez którą dzielę 27. Liczba pierwsza, przez którą dzielę 9. Liczba pierwsza, przez którą dzielę 3. Zastosowałam skrócony zapis w postaci potęgi.

Zadanie 2

Zapisz liczbę 770 w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Rozwiązanie:

Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Przy rozkładzie na czynniki bardzo przydatne są cechy podzielności, poznane w kl. IV. Przypomnę Ci: 770 dzieli się przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 0. 385 nie dzieli się przez 3, bo suma cyfr 3 + 8 + 5 = 16 nie jest podzielna przez 3. 385 dzieli się przez 5, ponieważ ostatnią cyfrą jest 5.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby naturalne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.