Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ułamek jako część całości (na poziomie ucznia klasy 5)

Ułamek jako część całości (na poziomie ucznia klasy 5)

Jak zapewne pamiętasz z poprzednich klas, ułamki zwykłe to liczby zapisane w postaci:

Ułamek jako część całości. Licznik ułamka, kreska ułamkowa, mianownik ułamka.

Licznik może być dowolną liczbą naturalną, natomiast mianownik musi być liczbą różną od zera.

Ułamek jako część całości. 5/0 - taki ułamek nie istnieje!

Przykłady

Ułamek jako część całości. Mianownik 8 - ponieważ koło zostało podzielone na 8 równych części; licznik 5 - ponieważ 5 z nich zacieniowano. Mianownik 13 - ponieważ zbiór, który jest całością, zawiera 13 figur, licznik 6 - ponieważ 6 z nich to kwadraty. Kwadraty stanowią 6/13 zbioru figur.

Zadanie 1

Jaką częścią

a) godziny jest 1 minuta;

b) tygodnia jest weekend;

c) metra jest 1 decymetr;

d) kilograma jest 13 gramów.

Rozwiązanie:

Ułamek jako część całości. 1 godz. = 60 min, więc 1 min to 1/60 godz. 1 tydzień = 7 dni, weekend to sobota i niedziela, czyli 2 dni, więc weekend to 2/7 tygodnia. 1 m = 10 dm, więc dm to 1/10 m. 1 kg = 1000 g, więc 13 g to 13/1000 kg.

Zadanie 2

Trasa wycieczki miała długość 67 km. Turyści przeszli pierwszego dnia 23 km, a drugiego tylko 15 km. Jaką część trasy pokonali pierwszego, a jaką drugiego dnia? Jaka część trasy pozostała do przejścia?

Rozwiązanie:

Ułamek jako część całości. I dnia przeszli 23/67 trasy, II dnia przeszli 15/67 trasy. Długość trasy to całość składająca się z 67 km, a więc mianownik 67; licznik to ilość km, które turyści przeszli w danym dniu. Tyle km przeszli w I i II dniu. Tyle km pozostało do przejścia; 29 będzie licznikiem ułamka, który określa pozostałą do przejścia część trasy.

Odpowiedź:

Ułamek jako część całości. Pierwszego dnia turyści przeszli 23/67 trasy, a drugiego 15/67 całej trasy. Do przejścia pozostało 29/67 trasy.

Zadanie 3

W zawodach sportowych brali udział uczniowie klas: Va, Vb i Vc. W tabelce zostały podane składy reprezentacji poszczególnych klas:

Va Vb Vc
liczba dziewcząt 5 7 9
liczba chłopców 3 2 5

a) Jaką część uczestników stanowiły dziewczęta, a jaką chłopcy?

b) Jaką część chłopców stanowili chłopcy z klasy Va?

Rozwiązanie:

Ułamek jako część całości. Liczba wszystkich uczestników (mianownik ułamka), liczba dziewcząt (licznik), liczba chłopców (licznik).

Odpowiedź:

Ułamek jako część całości. Dziewczęta stanowiły 21/31 wszystkich uczestników, a chłopcy 10/31. W tym przypadku całość to wszyscy chłopcy, którzy brali udział w zawodach, więc: 3 + 2 + 5 = 10. Z Va startowało 3 chłopców. Mianownik ułamka, licznik ułamka. Chłopcy z Va stanowili 3/10 wszystkich chłopców.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.