Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 6 - październik

Od poniedziałku (27.10) uczniowie klas podstawowych IV-VIII wracają do nauki w systemie zdalnym. Zmiana jest spowodowana wzrostem zakażeń koronawirusa w Polsce. W związku z tym przeglądamy zalecenia tematów, dostępnych na stronach rządowych i publikujemy do nich nasze opracowania, streszczenia, testy i zestawy fiszek. Materiały dla uczniów klasy VI.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 6 - październik
Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII wracają do nauki zdalnej. / fot. 123RF

Szkoła podstawowa

Klasa 6 – Język polski

Temat: Dlaczego Ikar nie posłuchał ojca? Poznam mit o Dedalu i Ikarze.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 6 – Język angielski

Temat: Education

Przeczytaj opracowanie "Szkoły przeszłości"

Przeczytaj opracowanie "Mój ulubiony dzień w szkole"

Klasa 6 – Historia

Temat: Szlachecki folwark. Dowiem się, jaką drogę przemierzało zboże i inne towary, jak funkcjonował system transportu i wymiany. Zrozumiem znaczenie Pomorza Gdańskiego dla handlu polskim ziarnem.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Pod panowaniem ostatnich Jagiellonów. Dowiem się, dlaczego centrum polskiego renesansu stał się dwór na Wawelu, będę umiał wymienić charakterystyczne cechy zabytków renesansowych.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Poznam przyczyny, postanowienia i następstwa unii lubelskiej.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 6 – Geografia

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi. Na tej lekcji nauczę się wyjaśniać, na czym polega ruch obiegowy Ziemi, odróżniać pojęcia „ruch obiegowy” i „ruch obrotowy” oraz objaśniać znaczenie nachylenia osi ziemskiej dla powstawania pór roku.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Strefy oświetlenia Ziemi. Na tej lekcji nauczę się jaki wpływ ma nachylenie osi obrotu Ziemi na powstawanie stref jej oświetlenia, dowiem się jak zaznaczać na globusie strefy oświetlenia Ziemi i ich granice oraz poznam jaki jest związek stref oświetlenia Ziemi z klimatem.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 6 – Biologia

Temat: Proste zwierzęta bezkręgowe. Parzydełkowce – środowisko i tryb życia. Przedstawię  środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców; dokonam obserwacji przedstawicieli parzydełkowców i przedstawię cechy wspólne tej grupy zwierząt; przedstawię znaczenie parzydełkowców.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Płazińce – cechy i budowa zewnętrzna. Poznam środowisko, cechy morfologiczne i tryb życia płazińców. Dokonam obserwacji przedstawicieli płazińców i przedstawię cechy wspólne tej grupy zwierząt. Wykażę związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia. Przedstawię drogi inwazji płazińców pasożytniczych i omówię sposoby profilaktyki chorób wywołanych przez wybrane pasożyty. Przedstawię znaczenie płazińców.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 6 – Matematyka

Temat: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe. Nauczę się, jak zaokrąglać ułamki dziesiętne oraz czym są ułamki okresowe.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Kolejność wykonywania działań. Nauczę się zasad określających, które działania mają być wykonane jako pierwsze w celu określenia wartości danego wyrażenia arytmetycznego.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Koła i okręgi. Powtórzę, czym różni się okrąg od koła oraz jak definiować cięciwę i średnicę.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Własności kątów. Poznam definicję kąta, przykłady oraz sposoby jego obliczania. Nauczę się rozpoznawać kąty wierzchołkowe i przyległe.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Trójkąty. Poznam własności i rodzaje trójkątów.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Czworokąty. Poznam własności i rodzaje czworokątów.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Rozwiązywanie równań. Dowiem się, jak obliczać równanie z niewiadomą oraz czym jest liczba rozwiązań równania.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania

Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy. Nauczę się, czym jest geometria przestrzenna, jak definiować i opisywać graniastosłupy oraz ostrosłupy.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania w temacie "Graniastosłupy"

Przeczytaj opracowanie i przykładowe działania w temacie "Ostrosłupy"

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

nowe omnibus olimpiada zajawka (8)

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły