Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cechy wód morskich

Cechy wód morskich

Szczególną cechą wody morskiej jest jej zasolenie. Stężenie soli w wodzie morskiej wynosi średnio 35‰. Zasolenie wód powierzchniowych na otwartym oceanie waha się między 32 a 38‰. Największą wartość osiąga w strefie zwrotnikowej, gdzie znajdują się obszary o wysokim parowaniu i bardzo małych opadach. Najmniejsze zasolenie występuje w strefie okołobiegunowej o niewielkim parowaniu i dużej dostawie wody słodkiej, pochodzącej z topniejących lodowców. Dużo większe zróżnicowanie zasolenia występuje w morzach wewnętrznych i zatokach morskich. Największe stężenie soli notuje się w Morzu Czerwonym i w Zatoce Perskiej (około 43‰), najmniejsze zaś w Morzu Bałtyckim (4‰). Zasolenie wód mórz wewnętrznych zależy od wielkości parowania i dostawy wody rzecznej.

Woda morska jest roztworem soli. Największy udział procentowy ma chlorek sodu (NaCl). Poza nim w dużych ilościach występują siarczany oraz węglany.

Średnia temperatura wszystkich wód oceanicznych wynosi 3,8°C, a średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17,4°C (jest o 3°C wyższa od średniej temperatury lądów). Najwyższa temperatura notowana jest w strefie równikowej (35°C), najniższe natomiast w strefie okołobiegunowej (- 2°C).

W morzach strefy umiarkowanej i międzyzwrotnikowej występuje spadek temperatury wody wraz z głębokością. Początkowo spadek ten jest dość gwałtowny

(szczególnie w strefie międzyzwrotnikowej) i na głębokości 1000 m temperatura wody wynosi około 5°C. Poniżej temperatura spada powoli do 0°C w najgłębszych miejscach.

Temperatura wód strefy okołobiegunowej praktycznie nie zmienia się wraz z głębokością i wynosi około 0°C.

Około 6% powierzchni oceanów pokrywają lody. Występują wokół Antarktydy, na Morzu Arktycznym i okresowo na morzach strefy umiarkowanej.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.