Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bogowie Rzymian

Bogowie Rzymian

Rzymianie, podobnie jak inne ludy starożytne, wierzyli w wielu bogów. Swe bóstwa otaczali wielką czcią, choć na początku nie stawiali im świątyń ani posągów. Zmieniło się to z czasem pod wpływem wierzeń greckich.

Swoich bogów Rzymianie zaczęli utożsamiać z bogami Greków, a także oddawać cześć bogom dotychczas nieznanym. Szczególnym kultem otaczali tzw. Trójcę Kapitolińską, mającą swą świątynię na Kapitolu.

Najwyższym bogiem był Jowisz, bóg nieba i pogody, utożsamiany z greckim Zeusem. Towarzyszyły mu Junona (Hera) i Minerwa (Atena). Wielkim szacunkiem darzono boga wojny Marsa, który był ojcem Romulusa, założyciela Rzymu. Ogniskiem domowym opiekowała się bogini Westa. W jej świątyni płonął święty ogień, symbol trwałości państwa rzymskiego. Kapłanki zwane westalkami czuwały, by ognisko nie zgasło. Zgaśnięcie świętego ognia uważano bowiem za złowróżbny znak dla Rzymu.

Rzymianie bardzo uważali, żeby nie urazić bogów. Radzili się wróżbitów, by stwierdzić, czy wola bogów jest pomyślna. Jeśli święte kury nie dałyby się nakarmić, wówczas Rzymianin nie wyruszyłby w podróż, nie ożenił się, nie stanął do walki. Armia rzymska składała nawet ofiary bogom swoich wrogów, żeby zyskać ich wsparcie i zwyciężyć.

By zadowolić bóstwo, Rzymianie budowali świątynie i składali ofiary. Nie odwiedzali świątyń regularnie. Oddawali cześć bogom tylko wtedy, gdy czegoś potrzebowali. Ceremonii składania ofiar towarzyszyła muzyka. W ofierze składano jadło i napoje, na ołtarzach palono kadzidła. Ofiarą mogły być też zwierzęta, od ptaka po całe stado bydła. Funkcje kapłańskie pełniły osobistości życia publicznego. Najwyższym kapłanem był sam cesarz.

Za czasów cesarza Augusta odbywało się w Rzymie 66 świąt religijnych. Najważniejszymi były Saturnalia (17-20 XII), kiedy jedzono, pito i obdarowywano się prezentami.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.