Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kultura starożytnego Rzymu

Kultura starożytnego Rzymu

Rzymianie dość wcześnie zetknęli się z kulturą grecką i wywarła ona na nich olbrzymi wpływ. Po podboju Grecji zainteresowanie to wzrosło jeszcze bardziej. Bogaci Rzymianie uczyli swe dzieci języka greckiego i wyprawiali na studia do miast greckich. Na język łaciński tłumaczono dzieła poetów i filozofów.

Wpływy greckie zaznaczyły się także w architekturze i sztuce. Rzymianie nie byli wyłącznie naśladowcami wielkich mistrzów - Greków. Sami także wnieśli do kultury ogromny wkład. Dużą ich zasługą było opracowanie przepisów prawnych tak doskonałych, że stały się one potem wzorem dla innych społeczeństw. Prawo to było bardzo surowe (dura lex, sed lex - „twarde prawo, ale prawo”) i z upływem stuleci stare przepisy zastępowano nowymi, łagodniejszymi.

Rzymianie dbali również o rozwój oświaty. Oprócz nauczania początkowego utworzyli siedmioletnią szkołę średnią, w której każdy rok poświęcony był nauce innego przedmiotu. Przyczyniło się to do lepszej znajomości łaciny i grecki.

Władca (Oktawian August) roztaczał często opiekę nad poetami i uczonymi. Dzieła poetów rzymskich: Wergiliusza, Horacego i Owidiusza znane są do dziś. Wśród historyków zasłynęli Liwiusz i Tacyt. Wysoki poziom osiągnęła filozofia, matematyka i astronomia (cyfry rzymskie, kalendarz juliański).

W dziedzinie budownictwa Rzymianie naśladowali grecki sposób planowania miast. Na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic znajdował się duży plac, zwany forum. Najbardziej znane było Forum Romanum (główny plac Rzymu). Znajdowały się na nim wspaniałe świątynie i gmachy publiczne (archiwum, bazylika, łaźnie, czyli termy), pełne kolumn, rzeźb i płaskorzeźb. Do najpiękniejszych budowli zaliczyć należy Koloseum (amfiteatr), Panteon (świątynia wszystkich bogów) i łuki triumfalne.

Rzymianie okazali się dobrymi budowniczymi. Potrafili rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę dużych miast, doprowadzając ją akweduktami (wodociągami), często z odległych górskich źródeł i strumieni.

Dużą wagę przywiązywali do budowy dróg i mostów. Drogi rzymskie, brukowane (niektóre zachowały się do dziś) prowadziły ze stolicy do wszystkich prowincji olbrzymiego imperium. Stąd powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Zachodnie prowincje cesarstwa coraz mocniej zespalały się z Rzymem. Przenikała tam kultura rzymska, obyczaje i język łaciński. Obywatelstwo rzymskie nadawano często nie tylko pojedynczym osobom, ale także całym krajom.

Przejmowanie kultury i obyczajów rzymskich oraz języka łacińskiego przez ludność prowincji nazywamy romanizacją.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.