Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój zwierzak domowy

Mój zwierzak domowy

Mój zwierzak nie jest dobry i nie jest zły. Jest kapryśny. Nigdy nie wiem, co zamierza zrobić. To mieszaniec. Teraz jest jeszcze bardzo mały. Ma niezwykły kolor. Jest biało-szary. Ma krótki ogon. Jego oczy są czarne i poruszają się bardzo szybko. Jest bardzo żywy.

Często odwiedzam Centrum Psa w Internecie. Chcę, aby mój pies był szczęśliwy. Uczę go psich sztuczek. Umie się położyć, turlać, podnosi zabawki i odkłada je i oczywiście bardzo dużo szczeka. Nie robi tego wszystkiego za darmo. Za każdym razem dostaje smakołyk. Daję mu specjalne jedzenie dla psów. Jest tylko jeden problem: mój pies bardzo hałasuje. Kiedy jestem w szkole, cały czas szczeka i moi sąsiedzi są bardzo nieszczęśliwi z tego powodu. Mam nadzieję, że Centrum Psa będzie mogło mi pomóc.

My pet

My pet isn’t good and it isn’t bad. He’s temperamental. I never know what he is going to do. It’s a mongrel. Now he’s still very small. His colour is very unusual. It’s white and grey. He’s got a short tail. His eyes are black and they move very fast. He is very lively.

I often visit the Dog Centre on the Internet. I want my dog to be happy. I teach him some dog tricks. He lies down, rolls over, picks up some toys and puts them away and of course, he barks a lot. He doesn’t do it for free. Every time he does that, he receives a treat. I give him special dog food. There is only one problem: he is very noisy. He barks all the time when I am at school and my neighbours are very unhappy about that. I hope I can get some help from the Dog Centre.

Słowniczek

tenperamental - kapryśny

expect - spodziewać się

mongrel - mieszaniec

still - jeszcze

unusual - niezwykły

tail - ogon

move - poruszać się

lively - żywy

centre - centrum

want somebody to be ... - chcieć, aby ktoś był ...

trick - sztuczka

lie down - położyć się

roll over - przewrócić się

pick up - podnieść

put away - odłożyć

bark - szczekać

for free - za darmo

treat - smakołyk

noisy - hałaśliwy

neighbour - sąsiad

be unhappy about something - być niezadowolonym z czegoś

get help - otrzymać pomoc

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój zwierzak domowy

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.