Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bohaterowie

Bohaterowie

Wszystkie kraje mają własnych bohaterów, podobnie poszczególni ludzie. Bohater jest zazwyczaj aktywny i żyje współcześnie, ale znani są także bohaterowie historyczni, postacie z opowiadań lub sag. Tarzan, Anglik James Bond, Superman i amerykański kowboj - to przykłady bohaterów.

James Bond jest postacią bardzo interesującą, a jednocześnie kontrowersyjną. Można zobaczyć go w wielu filmach. Jest on bardzo popularny, ponieważ jest wysoki, silny, inteligentny, obyty i bardzo przystojny. Zawsze jest po właściwej, czyli po „dobrej” stronie. Walczy w słusznej sprawie. James Bond rozumie współczesny świat i umie być przebiegły i działać z zimną krwią. Jego broń i nowoczesna nauka sprawiają, że jest niepokonanym supermenem.

Idole istnieli od zawsze. Dla Hiszpanów bohaterem narodowym był Cyd, dla Anglików - Beowulf. Grecy mieli wielu bohaterów: Ulissesa, Herkulesa, Achillesa. Dla Polaków bohaterem jest np. rycerz Zawisza Czarny. Żył w średniowieczu, walczył w bitwie pod Grunwaldem. Był to człowiek honoru i imponował wszystkim odwagą. Do dzisiaj mówi się w Polsce: „Można na nim polegać jak na Zawiszy”.

Ważną osobą dla dzieci jest Harry Potter, który wywołuje ogromne zainteresowanie czytelników. Książkę tę czytają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Harry Potter przeciwstawia się złu i walczy o dobro i prawdę. Jest wielkim bohaterem dla wielu dzieci.

Ostatnio bardzo popularni są nasi sportowcy: Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak oraz Robert Korzeniowski, którzy również są określani jako narodowi bohaterowie.

W każdym razie każdy bohater musi się wyróżniać. Cenimy ludzi, którzy są odważni, dobrzy, uczynni, tolerancyjni i wspaniałomyślni.

Helden

Alle VÖlker haben eigene Helden - auch Einzelleute. Der Held ist gewÖhnlich aktiv und lebt zur Zeit, aber man kennt auch geschichtliche Helden, Figuren aus Erzählungen und Sagen. Beispiele sind Tarzan, der englische James Bond, Superman und der amerikanische Cowboy.

James Bond ist sehr interessant und zugleich sehr kontrovers. Wir kÖnnen viele Filme mit ihm sehen. Er ist sehr populär, denn er ist groß, stark, intelligent, mondän und sehr gut aussehend. Immer ist er auf der richtigen Seite, auf der „guten“ Seite. Er kämpft fÜr die „gute Seite“. Aber James Bond versteht auch die moderne Welt, und er kann listig und kaltblÜtig sein. Sein Revolver und die moderne Wissenschaft machen James Bond zu einem unbesiegbaren „Superman“.

Vorbilder existierten immer. FÜr die Spanier war wohl El Cid ein Volksheld, fÜr die Engländer Beowulf. Die Griechen hatten viele Helden: Ulysses, Herkules, Achill. FÜr die Polen ist der Ritter Zawisza Czarny ein Held. Er lebte im Mittelalter und kämpfte bei der Schlacht bei Tannenberg. Er war ein sehr erhlicher Mensch und seine Mut imponierte allen. Bis heute sagt man in Polen: „Man kann sich auf ihn wie auf Zawisza Czarny verlassen”.

Zu den gegenwärtigen Helden gehÖren auch: der Papst und Mutter Teresa. Sie genießen die allgemeine Achtung, nicht nur bei Katholiken, sondern auch bei Ungläubigen.

Eine wichtige Person fÜr die Kinder ist Harry Potter, der einen großen Lese- Boom auslÖst. Dieses Buch lesen nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Harry Potter stellt sich auch dem BÖsen in den Weg und kämpft fÜr das Gute und Wahre. Er ist ein großer Held fur viele Kinder.

Letztens sind unsere große Sportler sehr populär wie: Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak oder Robert Korzeniowski, die oft auch als Volkshelden bezeichnet werden.

Jedenfalls muss sich jeder Held auszeichnen. Wir schätzen die Menschen, die mutig, gut, hilfsbereit, tolerant und großzÜgig sind.

Słowniczek

der Held - bohater

gewöhnlich - zazwyczaj

die Sage - podanie, saga, legenda

mondän - obyty, światowy

listig - sprytny

unbesiegbar - nie do pokonania

kämpfen - walczyć

kindlich - dziecinny

sterben - umierać

gegenwärtig - współczesny

die Achtung genießen - cieszyć się szacunkiem

die Ungläubigen - niewierzący

einen großen Lese-Boom auslösen - wywoływać ogromne zainteresowanie czytelnicze

sich dem Bösen in den Weg stellen - przeciwstawiać się złu

das Gute - dobro

das Wahre - prawda

jedenfalls - w każdym razie

mutig - odważny

hilfsbereit - pomocny

Tannenberg - Grunwald

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Bohaterowie

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.