Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Internet

Internet

Internet powstał w Pentagonie. W dzisiejszych czasach jest on największą biblioteką na świecie. Można tu znaleźć wszystkie informacje. Odległości nie odgrywają tu żadnej roli. Każdy może za pomocą Internetu prawie wszystko załatwić. Z jednej strony Internet oferuje nowe technologie, szanse, z drugiej zaś duże ryzyko.

Internet oszczędza czas i pieniądze. Przez Internet można starać się o pracę. Prawie wszystko da się kupić. Technologia ta umożliwia wymianę informacji. Możemy kupić książki nie wypożyczając ich, zamówić bilety lotnicze lub produkty spożywcze. Dostajemy najnowsze informacje o pogodzie, polityce itd. Internet jest bardzo korzystny dla uczniów i studentów. Poszerza ich wiedzę, wzbudza ciekawość, informuje o nowych trendach - a więc pomaga w odrabianiu prac domowych. Młodzi ludzie lubią spotkania na czacie. Czują się wówczas anonimowo. Wymieniają informacje, które często nie mają nic wspólnego z prawdą, szczególnie, kiedy piszą o sobie samych. Mimo to mają przy tym dobrą zabawę. O każdej porze dnia i nocy mogą wysyłać pocztę i otrzymywać odpowiedź.

Ciemną stronę sieci tworzą terror, przemoc, pornografia, nielegalna wymiana programów, które są kradzione itp. Niektórzy przegrywają takie programy, co naturalnie jest karalne. Można również zamówić przez Internet narkotyki. Jest to bardzo niebezpieczne. Internet jest dzisiaj również używany przez ekstremistów i sekty, które głoszą swoje fanatyczne poglądy i werbują nowych członków. Internet może uzależnić. Kusi. Wystarczy tylko kliknięcie myszką i mamy natychmiast następną interesującą informację. Szczególnie zagrożeni są młodzi ludzie, którzy całymi godzinami siedzą przed komputerem i nie mają czasu na wykonanie codziennych obowiązków.

Komputer i Internet należą dziś do codzienności. Kiedy nie mamy Internetu w domu, mamy w pobliżu kafejkę internetową. Sądzę, że powinno się rozsądnie korzystać z Internetu, a strony będące zagrożeniem dla młodzieży powinny być zablokowane.

Internet

Das Internet wurde vom Pentagon entwickelt. Heutzutage ist es die grÖßte Bibliothek der Welt. Alle Informationen kann man hier finden. Die Entfernung spielt hier keine Rolle. Jeder kann mit Hilfe des Internets fast alles erledigen. Einerseits bietet das Internet neue Technologien, Chancen, andererseits große Risiken.

Das Internet spart Zeit und Geld. Per Internet kann man sich um die Arbeit bewerben. Fast alles lässt sich online kaufen. Diese Technologie ermÖglicht den Austausch der Informationen. Wir kÖnnen BÜcher lesen, ohne sie zu leihen, Flugtickets oder Lebensmittel bestellen. Wir erhalten die neuesten Nachrichten Über Wetter, Politik usw. Das Internet ist sehr nÜtzlich fÜr die SchÜler und Studenten. Es erweitert ihr Wissen, regt Neugier an, informiert Über neue Trends - also: hilft bei den Hausaufgaben. Junge Menschen bevorzugen „Chat Room-Treff“. Sie fÜhlen sich dann anonym. Sie tauschen Informationen aus, die oft nichts Gemeinsames mit der Wahrheit haben, besonders wenn sie von sich selbst schreiben. Trotzdem haben sie dabei gute Unterhaltung. Zu jeder Tages- und Nachtszeit kÖnnen sie Post schicken und eine Antwort bekommen.

Die dunkle Seite im Netz bilden Terror, Gewalt, Pornographie, illegaler Tausch von verschiedenen Programmen, die geklaut sind. Einige Überspielen diese Programme, was natÜrlich strafbar ist. Man kann auch Drogen online bestellen. Das ist sehr gefährlich. Das Internet ist heute auch von den Extremisten und Sekten verwendet, die ihre fanatischen Gedanken verbreiten und neue Mitglieder werben. Das Internet kann sÜchtig machen. Es verfÜhrt. Es genÜgt nur ein Mausklick und wir haben sofort die nächste, interessante Information. Besonders gefährdet sind junge Leute, die stundenlang vor dem Computer sitzen und keine Zeit fÜr tägliche Pflichten haben.

Heutzutage gehÖren der Computer und das Internet zum Alltag. Wenn wir kein Internet zu Hause haben, haben wir in der Nähe unseres Hauses das Internet-Cafe. Ich glaube, man soll vernÜnftig das Internet nutzen und die fÜr die Jugend gefährlichen Seiten sollen gesperrt werden.

Słowniczek

die Entfernungen - odległości

erledigen - załatwić

sparen - oszczędzać

sich um die Arbeit bewerben - starać się o pracę

ermöglichen den Austausch - umożliwiać wymianę

leihen - wypożyczać

bestellen - zamawiać

nützlich - korzystne

ihr Wissen erweitern - poszerzać ich wiedzę

Neugier anregen - pobudzać ciekawość

nichts Gemeinsames - nic wspólnego

zu jeder Tages- und Nachtszeit - o każdej porze dnia i nocy

die Gewalt - przemoc

süchtig machen - uzależniać

verführen - kusić

gefährdet - zagrożeni

vernünftig - rozsądnie

sperren - blokować

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Internet

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.