Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla

Nagrodę Nobla otrzymują takie osobistości, które w minionym roku miały najwieksze zasługi dla ludzkości.

Tę nagrodę ufundował w 1900 roku Alfred Nobel. Rok później została ona przyznana po raz pierwszy. Nagrodę tę otrzymują ludzie, którzy służą pokojowi. W swoim testamencie Nobel napisał, że przy nadaniu nagrody kandydatom narodowość nie odgrywa żadnej roli.

Nobel urodził się w Sztokholmie w 1833 roku. Był z zawodu chemikiem. Wcześniej otrzymał solidne wykształcenie. Bardzo wcześnie zaczął interesować się chemią, szczególnie materiałami wybuchowymi. Wynalazł dynamit. Miało to ułatwić budowę kolei, ulic i górnictwo. Sam Nobel akcentował wykorzystanie dynamitu przy budowie ulic i tuneli. Nie wszyscy się jednak z tym zgadzali. Dynamit został wykorzystany podczas II wojny światowej. Prawdopodobnie Nobel nigdy nie przypuszczał, że jego wynalazek będzie wykorzystany militarnie. Był pacyfistą, a więc przeciwko wojnie i przemocy. Niektórzy uważają, że miał on wyrzuty sumienia w związku ze swoim niszczącym wynalazkiem i dlatego ufundował taką nagrodę.

Nagroda Nobla to dziś jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień. Laureaci tej nagrody mogą otrzymać nawet około milion euro. Nagrodę taką otrzymują również ludzie z kręgu fizyki, chemii, medycyny i literatury. Maksymalnie trzech laureatów może zostać wyróżnionych w ciągu roku.

Nobelpreis

Einen Nobelpreis bekommen solche PersÖnlichkeiten, die im zurÜckliegenden Jahr der Menschheit den grÖßten Nutzen gebracht haben.

Alfred Nobel hat solchen Preis im Jahre 1900 gestiftet. Ein Jahr später wurden zum ersten Mal die Nobelpreise verliehen. Sie werden den Menschen verliehen, die sich um den Frieden verdient machen. Nobel schrieb in seinem Testament: „dass bei der Verleihung des Preises die Nationalität der Kandidaten keine Rolle spielt“.

Alfred Nobel wurde 1833 in Stockholm geboren. Er war Chemiker von Beruf. Vorher bekam er eine grÜndliche Ausbildung. Er begann sich sehr frÜh fÜr Chemie, besonders fÜr Sprengstoffe zu interessieren. Er erfand das Dynamit. Dank dem Dynamit sollten Eisenbahn-, Straßen- und Bergbau erleichtert werden. Nobel betonte den Nutzen des Dynamits im Straßen- und Tunelbau. Leider waren nicht alle damit einverstanden. Das Dynamit wurde später während des zweiten Weltkrieges gebraucht. Wahrscheinlich hat Alfred Nobel nie gemeint, dass seine Erfindung militärisch genutzt wird. Er war Pazifist, also gegen den Krieg und Gewalt. Einige vertreten den Standpunkt, dass er das schlechte Gewissen Über seine zerstÖrerische Erfindung hatte, und deshalb hat er solchen Preis gestiftet.

Ein Nobelpreis hat sich heutzutage zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen entwickelt. Die Preisträger kÖnnen sogar rund eine Million Euro bekommen. Einen solchen Preis erhalten auch die Leute aus dem Kreis von Physik, Chemie, Medizin und Literatur. Maximal drei Preisträger kÖnnen pro Jahr ausgezeichnet werden.

Słowniczek

die Persönlichkeiten - osobistości

den größten Nutzen bringen - przynosić największe korzyści

stieften - ufundować

verleihen - nadawać odznaczenie, nagradzać

sich um den Frieden verdient machen - zasłużyć się dla pokoju

die Verleihung - odznaczenie, nagrodzenie

die Sprengstoffe - materiały wybuchowe

erfinden - wynaleźć

erleichtern - ułatwić

betonen - zaznaczać, akcentować

damit einverstanden sein - zgadzać się z tym

gebrauchen - używać do czegoś

die Erfindung - wynalazek

den Standpunkt vertreten - reprezentować stanowisko

das schlechte Gewissen - wyrzuty sumienia

die Auszeichnung - wyróżnienie, nagroda

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Nagroda Nobla

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.