Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Problemy młodzieży

Problemy młodzieży

Dzisiejszy człowiek żyje w świecie pełnym problemów, które często musi sam rozwiązać. Dotyczy to także młodych ludzi, którzy mają do pokonania problemy poważniejsze niż dawniej. Ich przyczyny to: powszechnie dostępne narkotyki, zagrożenie przemocą, konflikty rodzinne i konflikty pokoleń, społeczne wyobcowanie, obciążenia związane ze szkołą i inne.

Prawie wszystkie dzieci mają problemy ze swoimi rodzicami, którzy za często dają dobre rady i zapominają, że można się uczyć tylko na własnych błędach. Rodzice pracują zawodowo i mają mało czasu dla swoich dzieci. Młodzież rzadko znajduje wspólny język z rodzicami. Ciągle dochodzi pomiędzy nimi do konfliktów. Podłożem tych konfliktów jest ubranie, fryzura, wygląd, kieszonkowe i pierwsza miłość. Młodzież jest przekonana o tym, że nie może mieć własnego zdania. Są traktowani często jak małe dzieci. Pragną oni rozwiązywać swoje problemy sami i potrzebują więcej zaufania. Młodzi ludzie nienawidzą wyrzutów, które ciągle słyszą od swych rodziców.

Wielu z nich ma problemy ze szkołą. Uczniowie mają dużo nauki, a każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy. Nauczyciele nie są tolerancyjni i często nie mają z klasą żadnego kontaktu. Są niesprawiedliwi, surowi i czasem mało sympatyczni. Klasy są przepełnione, co utrudnia proces nauki.

Młodzi ludzie mają również problemy z przyjaciółmi. Bardzo się starają zdobyć uznanie wśród przyjaciół, gdyż czują się samotni, izolowani i nieakceptowani. Są przez to przygnębieni. Ważne jest, by mieć dobrego przyjaciela. Człowiek jest wtedy szczęśliwszy i wierzy w ludzi. Z tym jest również związana miłość. Z jednej strony młodzi ludzie chcą być z kimś związani, a z drugiej chcą być wolni. Walczą przeciw „zagarnianiu wolności”.

W dzisiejszych czasach są również problemy z pracą. Wielu młodych ludzi jest bezrobotnych, chociaż ma dobre wykształcenie. To prowadzi u osób szczególnie wrażliwych do poczucia osamotnienia, braku orientacji i utraty wiary w cele życiowe. W takiej sytuacji wiele osób sięga po alkohol i narkotyki. Egzystencja młodych ludzi jest ciężka. Żyją oni w ciągłym pośpiechu. Nie mają czasu dla siebie i swojej rodziny.

Młodzi ludzie zawsze mają jakieś problemy, pomimo to odkrywają później, że był to szczęśliwy czas w ich życiu. W życiu dorosłych pojawia się przecież jeszcze więcej problemów.

Probleme der Jugendlichen

Der heutige Mensch lebt in einer Welt voller Probleme, die er oft allein lÖsen muss. Das betrifft auch die Jugendlichen, die schwerere Probleme als frÜher zu bewältigen haben. Die Ursachen der Probleme sind: Drogen, die man Überall kaufen kann, die Bedrohung von Gewalt, Familien- und Generationskonflikte, soziale Entfremdung, Leistungsdruck in der Schule und viele andere.

Fast alle Kinder haben Probleme mit ihren Eltern, die zu oft gute Ratschläge geben und vergessen dabei, dass man aus begangenen Fehlern nur lernen kann. Die Eltern sind berufstätig und haben wenig Zeit fÜr eigene Kinder. Die Jugendlichen kommen selten mit den Eltern gut aus. Immer wieder kommt es zwischen ihnen und den Eltern zu den Konflikten. Zu den Konfliktstoffen gehÖren: die Kleidung, der Haarschnitt, das Aussehen, das Taschengeld und die erste Liebe. Die Jugendlichen sind davon Überzeugt, dass sie keine eigene Meinung haben dÜrfen. Sie werden oft wie kleine Kinder behandelt. Sie wollen ihre Probleme selbst lÖsen und sie brauchen mehr Vertrauen. Die Jugendlichen hassen Vorhaltungen, die sie oft von ihren Eltern hÖren.

Viele von Jugendlichen haben Probleme mit der Schule. Die SchÜler haben viel zu lernen und jeder Lehrer hält sein Fach fÜr das Wichtigste. Die Lehrer sind nicht tolerant und oft haben keinen Kontakt mit der Klasse. Sie sind ungerecht streng und manchmal wenig sympathisch. Die Klassen sind oft ÜberfÜllt, was den Lernprozess stÖrt.

Die Jugendlichen haben auch Probleme mit den Freunden. Sie geben sich viel MÜhe, um bei den Freunden Annerkennung zu finden, weil sie oft einsam sind. Sie sind isoliert und nicht akzeptiert. Sie sind auch bedrÜckt. Es ist sehr wichtig, einen guten Freund zu haben. Der Mensch ist glÜcklicher und glaubt an Menschen. Damit ist auch die erste Liebe verbunden. Einerseits wollen die Jugendlichen mit jemandem fast gebunden sein, andererseits mÖchten sie frei sein. Sie kämpfen gegen „Freiheitsberaubung“.

Heutzutage gibt es Probleme mit der Arbeit. Viele Jugendliche sind arbeitslos, obwohl sie gute Ausbildung haben. Das fÜhrt besonders bei sensiblen jungen Menschen zur Vereinsamung, Orientierungslosigkeit und zum Verlust von sinnvollen Lebenszielen. In dieser Situation greifen die Leute nach Alkohol und Drogen. Die Existenz der jungen Menschen ist sehr schwer. Sie leben in Eile. Sie haben keine Zeit fÜr sich selbst und fÜr die Familie.

Jugendliche haben immer irgendwelche Probleme, trotzdem endecken sie später, dass das eine glÜckliche Zeit in ihrem Leben war. Im Leben der Erwachsenen erscheinen noch mehr Probleme.

Słowniczek

lösen - rozwiązywać

bedroht - zagrożony

die Drogensucht - narkotyki

die Entfremdung - wyobcowanie

der Leistungsdruck - psychiczny nacisk

berufstätig sein - pracować zawodowo

gute Ratschläge geben - dawać dobre rady

aus begangenen Fehlern lernen - uczyć się na własnych błędach

gut auskommen - dobrze się rozumieć

das Vertrauen - zaufanie

Vorhaltungen machen - robić wyrzuty, wymówki

ungerecht - niesprawiedliwy

sich viel Mühe geben - starać się, zadać sobie dużo trudu

Annerkennung finden - znaleźć uznanie

in Eile leben - żyć w pośpiechu

sensibel - wrażliwy

die Vereinsamung - osamotnienie

der Verlust - utrata

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Problemy młodzieży

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.