Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przyjaźń

Przyjaźń

Na temat przyjaźni jest wiele przysłów, np. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, „Wierny przyjaciel to prawdziwy skarb”. Po co potrzebujemy prawdziwych przyjaciół i co to znaczy przyjaźń? Człowiek jest istotą społeczną i towarzyską. Każdy szuka przyjaciela, prawdziwego przyjaciela, od którego oczekuje się przede wszystkim wsparcia, zrozumienia i lojalności. Przyjaźń jest bezcenna. Przyjaciel musi się nami interesować i musi mieć dla nas czas. Powinien on być godny zaufania, pełen zrozumienia i szczery. Prawda jest często gorzka, ale kiedy mówi ją przyjaciel, nie powinno być nam tak smutno. Prawdziwy przyjaciel powinien być również chętny do pomocy i wierny. Czasami popadamy w trudne sytuacje, boimy się samotności, czujemy się opuszczeni i nieszczęśliwi. Wówczas przyjaciel może nas wspierać. Może on być dobrym lekarstwem na złe dni. Szczera rozmowa pomaga. Dzielimy się naszymi problemami i uczymy się bycia wobec siebie tolerancyjnymi. Często przyjaciele mają wspólne zainteresowania, hobby, pomysły czy poglądy. To wszystko zbliża ich do siebie. Przyjaciele muszą się dobrze rozumieć. Prawdziwa przyjaźń trwa przez całe życie.

W dzisiejszych czasach dużo się mówi o przyjaźni między narodami. Każdy kraj ma swoją własną kulturę, własne osiągnięcia, zwyczaje. Zaprzyjaźnione ze sobą kraje wymieniają myśli, doświadczenia i dorobek. Są przeciwko nietolerancji i międzynarodowym konfliktom. Dążą do zrozumienia obcych kultur. Do tego przyczyniają się również media, międzynarodowa turystyka, wymiana grup młodzieżowych i inne. Ważną rolę odgrywa przy tym Unia Europejska, której celem jest współpraca i stworzenie wspólnego rynku.

Freundschaft

Zum Thema „Freundschaft” gibt es viele SprichwÖrter: „Im UnglÜck erkennt man die Freunde“, „Ein treuer Freund ist ein großer Schatz”. Wozu brauchen wir die wahren Freunde und was bedeutet: Freundschaft?

Der Mensch ist soziales und geselliges Wesen. Jeder sucht einen Freund, einen wahren Freund, von dem man vor allem UnterstÜtzung, Verständnis und Loyalität erwartet. Die Freundschaft ist Überall viel wert. Ein Freund muss sich fÜr uns interessieren und fÜr uns Zeit haben. Er soll vertrauenswÜrdig, verständnisvoll, aufgeschlossen sein. Die Wahrheit ist oft bitter, aber wenn sie unser Freund sagt, sollen wir nicht so traurig sein. Ein wahrer Freund soll auch hilfsbereit und treu sein. Manchmal geraten wir in schwierige Situationen, wir haben Angst vor der Einsamkeit, fÜhlen uns verlassen und unglÜcklich. Dann kann uns unser Freund unterstÜtzen. Er kann eine gute Arznei gegen schlechte Tage sein. Ein ehrliches Gespräch hilft uns. Wir teilen miteinander Probleme und lernen gegenÜber tolerant zu sein. Oft haben die Freunde gemeinsame Interessen, Hobbys, Ideen oder Ansichten. Das alles nähert sie. Sie verbringen viel Zeit zusammen und sind glÜcklich. Die Freunde mÜssen sich gut verstehen. Eine echte Freundschaft dauert das ganze Leben lang.

Heutzutage spricht man viel von Freundschaften zwischen VÖlkern. Jedes Volk hat seine eigene Kultur, eigene Errungenschaften, Sitten und Bräuche. Befreundete VÖlker tauschen Gedanken, Erfahrungen und Errungenschaften aus. Sie sind gegen Intoleranz und internationaler Konflikte. Sie streben nach mehr Verständnis fÜr fremde Kulturen. Dazu tragen auch die Massenmedien, der internationale Tourismus, der Austausch von Jugendgruppen und anderes bei. Eine wichtige Rolle spielt die EU, deren Ziel die Zusammenarbeit und die Schaffung eines Gemeinsames Marktes ist.

Słowniczek

die Sprichwörter - przysłowia

im Unglück - w nieszczęściu

der Schatz - skarb

erwarten - oczekiwać

bitter - gorzki

treu - wierny

die Einsamkeit - samotność

unterstützen - wesprzeć

nähern - zbliżać

die Errungenschaften - osiągnięcia

austauschen - wymieniać

streben nach III - dążyć do

beitragen zu III - przyczyniać się do

die Schaffung - stworzenie

der Markt - rynek

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przyjaźń

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.