Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Reklamacja mieszkania na wakacje - list oficjalny

Reklamacja mieszkania na wakacje - list oficjalny

Kraków, 20 września 2004 r.

XYZ

ul. Lipowa 20

Kraków

Pan

Zarządca domu Otto Linde

ul. Dworcowa 7

Monachium

dotyczy: reklamacji mieszkania na wakacje

Szanowny Panie Linde!

W moim liście chciałabym zareklamować mieszkanie na wakacje, które wynajęłam w lipcu od Pańskiej firmy. Przeglądałam wiele ofert wakacyjnych w katalogu Pańskiej firmy. Jedna z propozycji wydała mi się szczególnie dobra. Chodziło o przytulny pokój dla dwóch osób. Małe mieszkanie, które w katalogu było oferowane, znajdowało się w hotelu w pięknej okolicy, w pobliżu małego miasteczka w Szwarcwaldzie. Według oferty miało mieć komfortową łazienkę z ciepłą wodą, klimatyzację i wspaniały widok z okna na góry. Ponieważ ta oferta, jak również jej cena wydawała się nam korzystna, zdecydowaliśmy się wynająć to mieszkanie na początku lipca na dwa tygodnie.

Gdy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że nasze mieszkanie kosztuje więcej niż zaznaczono w ofercie. Musieliśmy dopłacić dużą kwotę. Poza tym nasze mieszkanie miało wiele braków, np. było mniejsze, niż informował Państwa katalog. Byliśmy także rozczarowani widokiem z okna. Był okropny. Zamiast gór, lasów, ptaków i słońca oglądaliśmy główną, bardzo ruchliwą ulicę z mnóstwem samochodów, wąchaliśmy kurz i spaliny i przez cały dzień słuchaliśmy warkotu silników. Ciepła woda była bardzo rzadko - tylko czasami późno w nocy i nie było żadnej klimatyzacji.

Oczekiwaliśmy od Pańskiej firmy dobrej organizacji naszego wypoczynku, która byłaby zgodna z ofertą. Niestety byliśmy bardzo rozczarowani i niezadowoleni, ponieważ Pańska oferta mieszkania na wakacje nie zgadzała się z rzeczywistością. W tej sytuacji proszę o zwrot części opłaty. Moim zdaniem powinnam otrzymać połowę ceny. Jeżeli nie otrzymam od Pana zwrotu żądanej sumy, będę zmuszona wysłać list do najpopularniejszej gazety i opisać Pana niesolidną firmę.

Z poważaniem

XYZ

Reklamation wegen einer Ferienwohnung - ein Formbrief

Krakau, den 20. September 2004

XYZ

ul. Lipowa 20

Kraków

Herrn

Hausverwalter Otto Linde

Bahnhofstraße 7

MÜnchen

Betrifft: Reklamation wegen einer Ferienwohnung

Sehr geehrter Herr Linde!

In meinem Brief mÖchte ich eine Wohnung reklamieren, die ich von Ihrer Firma fÜr meinen Urlaub im Juli in Deutschland gemietet habe.

Ich sah viele Ferienwohnungsangebote in einem Katalog Ihrer Firma durch. Einen Vorschlag fand ich besonders gut. Es handelte sich um ein gemÜtliches Wohnzimmer fÜr zwei Personen. Die kleine Wohnung, die im Katalog vorgeschlagen wurde, befand sich in einem Hotel in einer schÖnen Gegend in der Nähe von einem Städtchen im Schwarzwald. Nach dem Angebot hatte sie ein komfortables Badezimmer mit warmem Wasser, eine Klimaanlage und herrliche Aussicht vom Fenster auf die Berge. Weil dieser Vorschlag sowie auch sein Preis uns als sehr gÜnstig schienen, entschieden wir uns diese Ferienwohnung fÜr zwei Wochen anfangs Juli zu mieten.

Nachdem wir an unseren Bestimmungsort gefahren waren, zeigte es sich, dass unsere Wohnung mehr kostet, als im Angebot stand. Wir mussten viel Geld nachbezahlen. Außerdem hatte unsere Wohnung viele Mängel dazu z.B. sie war kleiner als uns frÜher Ihr Katalog informierte. Wir waren auch sehr enttäuscht von der Fensteraussicht. Sie war abscheulich. Statt der Berge, Wälder, VÖgel und Sonne sahen wir nur eine Hauptstraße mit großem Autoverkehr, rochen Staub und die Abgase und wir hÖrten dazu noch Motorengebrumm den ganzen Tag Über. Warmes Wasser war sehr selten - nur manchmal spät in der Nacht und es gab auch keine Klimaanlage.

Wir erwarteten von Ihrer Firma gute Organisation unserer Erholung, die angebotgemäß sein sollte. Leider waren wir sehr enttäuscht und unzufrieden, weil Ihr Ferienwohnungsangebot mit der Wirklichkeit nicht Übereinstimmte.

In solcher Situation bitte ich Sie um die RÜckerstattung eines Teils der Miete. Meiner Meinung nach soll ich den halben Preis zurÜckbekommen. Wenn ich von Ihnen keine RÜckerstattung der geforderten Summe bekomme, wäre ich dazu gezwungen, einen Brief an die populärste Zeitung zu senden und Ihre unsolide Firma zu beschreiben.

Hochachtungsvoll

XYZ

Słowniczek

der Hausverwalter, die Hausverwalter - zarządca domu

die Aussicht, die Aussichten - widok

dei Ferienwohnung, die Ferienwohnungen - mieszkanie na wakacje

mieten, mietete, gemietet - wynająć od kogoś

sich entscheiden für, entschied, entschieden - zdecydować się na

das Angebot, die Angebote - oferta

durchsehen, sah durch, durchgesehen - przeglądnąć

der Vorschlag, die Vorschläge - propozycja

das Städtchen, die Städtchen - miasteczka

in der Nähe - w pobliżu

komfortabel - komfortowy

die Klimaanlage, die Klimaanlagen - klimatyzacja

nach dem Angebot - według oferty

der Preis, die Preise - cena

nachbezahlen, bezahlte nach, nachbezahlt - dopłacić

außerdem - poza tym

der Mangel, die Mängel - brak, niedostatek

enttäuscht sein - być rozczarowanym

statt (+ Genitiv) - zamiast

riechen, roch, gerochen - wąchać

das Gebrumm - warkot, mruczenie

angebotgemäß - zgodny z ofertą

die Rückerstattung, die Rückerstattungen - zwrot

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Reklamacja mieszkania na wakacje - list oficjalny

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)
 • Liceum
 • Język niemiecki
 • Aufsätze (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.