Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Szczęście (W. Broniewski)

Szczęście (W. Broniewski)

Podmiotem lirycznym w wierszu jest poeta, na co wskazuje czasownik w 1. os. l. poj. „Rozmyślam” oraz zaimki „moje”, „we mnie”, „mi”. Adresatami utworu jesteśmy my wszyscy. Poeta zwraca się do nas w sposób bezpośredni za pomocą zaimka „twoje” oraz czasowników w 2. os. l. poj. „Przeczytaj”, „uśniesz”, „chcesz”.

Tematem wiersza jest szczęście. Podmiot liryczny darzy szczęście wielkim szacunkiem (świadczy o tym partykuła „niech”). Zaprasza je do swego wnętrza („...niech ta zieleń we mnie rośnie / i niech mnie zewsząd otoczy”), i co więcej: do własnego życia („Niechaj mi będzie życie / oceanicznym dnem, / gdzie pływają morskie straszydła / (...) / i gdzie wszystko jest snem”). Jest on żądny każdej szczęśliwej chwili, pragnie, by go ogarnęła „drapieżnie, zachłannie, miłośnie”. Jego szczęście ma kolor intensywnej, głębokiej zieleni: przyrównuje je do „twoich oczu” oraz do „zielonych niesamowicie” włosów z wodorostów, które mają morskie straszydła zamieszkujące dno oceanu. Ostatnia strofa jest niejako próbą odpowiedzi na pytanie, czym naprawdę jest szczęście: wszystko, co podmiot liryczny opisał dotychczas, jest jedynie bajką, czymś nierealnym, o czym można poczytać sobie przed zaśnięciem. Prawdziwe szczęście realizuje się w naszym życiu inaczej: należy co dzień uśmiechać się wzajemnie do siebie oraz (co w przypadku artysty, poety jest bardzo istotne) każdego dnia pisać udany, sprawiający satysfakcję wiersz. Ze względu na podjętą tematykę (wiersz o szczęściu) w utworze panuje radosny, pogodny nastrój.

Wiersz składa się z czterech strof. Każda z nich liczy od 4 do 6 wersów. Występują rymy dokładne, np.: wieczoru - koloru, rośnie - miłośnie, dnem - snem oraz niedokładne, np.: częściej - szczęście.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.