Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Arabowie

Arabowie

Arabowie od bardzo dawna zamieszkiwali Półwysep Arabski. Była to kraina wyżynna, w większości pokryta pustyniami. Tylko niewielka część ziemi nadawała się pod uprawę. Ludność, zwana Beduinami, prowadziła koczowniczy tryb życia, trudniąc się głównie pasterstwem, hodowlą bydła (wielbłądów, kóz i owiec) i handlem. Przez Półwysep Arabski prowadziły ważne szlaki handlowe z Chin do Europy (jedwabny szlak) i z Afryki Północnej do Indii. Plemiona arabskie nie tworzyły jednego państwa. Na czele plemion stali bogaci szejkowie, którzy podporządkowali sobie uboższych Beduinów. Czynnikiem jednoczącym Arabów była religia, wiara w wielu bogów. Miejscem kultu i celem pielgrzymek z całego kraju stała się świątynia Kaaby w Mekce. Przechowywano w niej Czarny Kamień uważany przez wszystkich Arabów za świętość.

W I połowie VII wieku bogaty kupiec z Mekki, Mahomet, powołując się na objawienie boże, zaczął głosić nową religię. Była to wiara w jednego Boga Allaha, którego woli człowiek powinien się poddać bez zastrzeżeń. Nową religię nazwano islamem, co oznacza po arabsku - poddaniem się woli bożej. Wyznawców zaś nazywano muzułmanami, czyli oddanymi Bogu. Prawdy nowej wiary głoszone miały być przez zesłanych na ziemię proroków. Pierwszym z nich został sam Mahomet, stąd zapis w Koranie: Nie ma boga nad Allaha, a Mahomet Jego prorokiem. Koran, święta księga islamu, spisana przez uczniów Mahometa, zawiera nie tylko zasady wiary, ale także przepisy, których powinien przestrzegać każdy wyznawca Allaha. Należą do nich wiara w Allaha, post, jałmużna, modlitwa i coroczna pielgrzymka do Mekki. Posłuszni Allahowi zasłużą po śmierci na wieczną szczęśliwość w raju, niewierni zaś zostaną skazani na męki piekielne. Wielkie znaczenie miało szerzenie nowej wiary - słowem i mieczem. Kto polegnie w świętej wojnie z niewiernymi, dostanie się do siódmego nieba. Nauka Mahometa spotkała się początkowo z wrogim przyjęciem w Mekce. W obawie o własne życie Mahomet uciekł wraz z rodziną do Medyny. Od roku 622, czyli Hedżry (ucieczki) muzułmanie rozpoczęli rachubę czasu. Pozyskawszy ludność Medyny rozpoczął Mahomet świętą wojnę. W ciągu kilku lat zjednoczył plemiona arabskie na półwyspie, tworząc państwo z jedną religią - islamem. Następcy Mahometa przyjęli tytuł kalifów, czyli następców proroka.

Po śmierci Mahometa Arabowie nie zaprzestali świętej wojny. Podbili Persję, Syrię, Palestynę i Egipt. Pod koniec VII wieku opanowali całą Afrykę Północną, przedostali się na Półwysep Pirenejski, gdzie pobili Wizygotów i wyprawili się do Galii. Na wschodzie dotarli aż do Indii. Nie udało im się zdobyć stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego - Konstantynopola, który z trudem się obronił. Stolicą swego państwa kalifowie uczynili Damaszek w Syrii. W podbitych krajach rządzili kalifowie, narzucając innym narodom swą religię. Arabowie przejmowali zdobycze kulturalne uzależnionych od siebie ludów i stwarzali warunki do rozwoju życia gospodarczego. Wkrótce stali się potęgą nad Morzem Śródziemnym, wypierając wpływy Bizancjum w tym rejonie.

Czasy świetności potężnego państwa arabskiego minęły bezpowrotnie w VIII wieku, kiedy uległo ono podziałowi na trzy kalifaty ze stolicami w Bagdadzie, Kairze i Kordobie. W XI wieku kalifaty te weszły w fazę upadku.

Arabowie wykazywali duże zainteresowanie osiągnięciami kulturalnymi państw starożytnych, wzbogacali je własnym dorobkiem i rozpowszechniali po całym świecie arabskim. Wielką wagę przywiązywali do czystości i poprawności języka arabskiego, co było konieczne dla właściwego rozumienia tekstów Koranu. Na arabski tłumaczono dzieła pisarzy i filozofów greckich oraz rzymskich. Dzięki Arabom rozwinęło się wiele nauk, między innymi medycyna, matematyka, astronomia, nauki przyrodnicze i historia. W źródłach arabskich można znaleźć wiadomości o Polsce w X wieku przekazane przez kupca arabskiego Ibrahima ibn Jakuba. Z Indii zapożyczyli Arabowie system cyfr, którymi zastępowano cyfry rzymskie (dziś używamy cyfr arabskich). Wysoki poziom osiągnęła arabska literatura piękna, poezja i proza. Znane są do dziś niezwykłe opowieści fantastyczne, jak chociażby Baśnie z tysiąca i jednej nocy. Wiele słów pochodzenia arabskiego przejęły potem kraje europejskie, np. szachy, cukier, algebra, logarytm, alkohol, bazar, magazyn. Arabowie zakładali wyższe uczelnie, między innymi w hiszpańskiej Kordobie, gdzie obok muzułmanów kształcili się również chrześcijanie.

Budowle arabskie - pałace i rezydencje kalifów - urządzane były z wielkim przepychem. Wciąż zachwycają w nich swoim pięknem liczne mozaiki i arabeski. Obok świątyń (meczetów) wznoszono wysokie wieże - minarety, z których muezin wzywał wiernych do modlitwy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Arabowie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.