Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Filozofowie - miłośnicy mądrości

Filozofowie - miłośnicy mądrości

Grecy byli twórcami filozofii. Filozofia (dosł. z greki „umiłowanie mądrości”) to nauka o prawach rządzących całą rzeczywistością oraz o sposobach poznania, sensu i celu ludzkiego życia.

Pierwsi filozofowie wywodzili się z Jonii. Starali się odkryć pierwotne tworzywo, z którego powstał świat. Według Talesa z Miletu była to woda (gdyż wilgoć jest niezbędna do życia), według Heraklita z Efezu ogień (wszystko zmienia się pod wpływem ognia).

Wielcy filozofowie greccy to Sokrates, Platon i Arystoteles. Sokrates twierdził, że ludzie dlatego postępują źle, ponieważ nie wiedzą, co jest dobre. Wystarczy im ukazać dobro, aby przestali być źli. Sądził, że ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć świata, dlatego powiedział: „Wiem, że nic nie wiem”.

Uczniem Sokratesa był Platon. Twierdził, że jedynym rzeczywistym światem jest świat idealny (duchowy), rzeczy materialne są tylko odbiciem niematerialnych idei.

Arystoteles był największym filozofem greckim i jednym z największych umysłów w historii ludzkości. Był uczniem Platona.

Uważał, że do zrozumienia rzeczywistości dochodzi się przez obserwację faktów i szukanie ich przyczyn.

Zarówno Platon, jak i Arystoteles mieli licznych uczniów i założyli szkoły. Szkoła Platona znana była jako Akademia, a szkoła Arystotelesa nazywała się Liceum.

Filozofia - umiłowanie mądrości.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.