Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Filozofowie - miłośnicy mądrości

Filozofowie - miłośnicy mądrości

Grecy byli twórcami filozofii. Filozofia (dosł. z greki „umiłowanie mądrości”) to nauka o prawach rządzących całą rzeczywistością oraz o sposobach poznania, sensu i celu ludzkiego życia.

Pierwsi filozofowie wywodzili się z Jonii. Starali się odkryć pierwotne tworzywo, z którego powstał świat. Według Talesa z Miletu była to woda (gdyż wilgoć jest niezbędna do życia), według Heraklita z Efezu ogień (wszystko zmienia się pod wpływem ognia).

Wielcy filozofowie greccy to Sokrates, Platon i Arystoteles. Sokrates twierdził, że ludzie dlatego postępują źle, ponieważ nie wiedzą, co jest dobre. Wystarczy im ukazać dobro, aby przestali być źli. Sądził, że ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć świata, dlatego powiedział: „Wiem, że nic nie wiem”.

Uczniem Sokratesa był Platon. Twierdził, że jedynym rzeczywistym światem jest świat idealny (duchowy), rzeczy materialne są tylko odbiciem niematerialnych idei.

Arystoteles był największym filozofem greckim i jednym z największych umysłów w historii ludzkości. Był uczniem Platona.

Uważał, że do zrozumienia rzeczywistości dochodzi się przez obserwację faktów i szukanie ich przyczyn.

Zarówno Platon, jak i Arystoteles mieli licznych uczniów i założyli szkoły. Szkoła Platona znana była jako Akademia, a szkoła Arystotelesa nazywała się Liceum.

Filozofia - umiłowanie mądrości.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.