Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmierzch średniowiecza - przywileje szlacheckie

Zmierzch średniowiecza - przywileje szlacheckie

 

Rok nadania - nazwa - władca Postanowienia
1180, zjazd w Łęczycy, Kazimierz Sprawiedliwy Władca zrzekł się prawa do dóbr osobistych po zmarłych biskupach (ius spolii), ograniczył korzystanie przez urzędników książęcych ze świadczeń w dobrach kościelnych w czasie podróży.
1210, borzykowski, 1215 – potwierdzenie; Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Kazimierz Opolski, Władysław Odonic Potwierdzenie wcześniejszych immunitetów skarbowych dla dóbr kościelnych w dzielnicach wymienionych książąt.
1228, przywilej w Cieni, Władysław Laskonogi Na wiecu z panami krakowskimi, w zamian za uznanie go księciem krakowskim, przyrzekł poparcie i dochowanie wszystkich praw nadanych wcześniej panom krakowskim – pierwszy ogólnostanowy przywilej dla rycerstwa.
1290, Wrocław, Henryk IV Probus Nadanie biskupowi wrocławskiemu dla dóbr nysko-otmuchowskich pełnego prawa książęcego – pełny immunitet.
1291, lutomyski (Lutomyśl), Wacław II Przemyślida Szeroki przywilej dla rycerstwa krakowskiego (uznanie go księciem). Przyznanie monopolu sprawowania urzędów przez rycerstwo miejscowe, potwierdzenie wcześniejszych nadań i przywilejów, zobowiązanie do nienakładania nowych podatków, zapłata żołdu wg zwyczaju, utworzenie nowego urzędu namiestniczego starosty (nie dotyczyły go postanowienia o urzędach).

 

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.