Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dlaczego i jak uczę się angielskiego

Dlaczego i jak uczę się angielskiego

Jest kilka powodów, dla których chcę się uczyć angielskiego.

Po pierwsze angielski jest obowiązkowym przedmiotem w mojej szkole. Po drugie, bardzo dużo informacji w Internecie i w komputerze jest po angielsku. Na całym świecie ludzie wymieniają e-maile w języku angielskim. Angielski jest także językiem gier komputerowych i muzyki pop.

Po trzecie, mam nadzieję, że będę mógł pojechać na międzynarodowy wakacyjny obóz i rozmawiać tam z dziećmi z innych krajów po angielsku.

Wreszcie, potrzebuję się nauczyć angielskiego już teraz, ponieważ chcę go używać, kiedy będę starszy. Kiedy dorosnę, chcę podróżować po całym świecie, a znajomość angielskiego jest dla turysty bardzo pożyteczna. Ludzie na całym świecie potrafią się porozumieć po angielsku lub przynajmniej rozumieją angielski. To jest także język międzynarodowego biznesu. Muszę się uczyć angielskiego, aby w przyszłości dostać dobrą pracę.

Najlepiej się uczę, kiedy się świetnie bawię. Na przykład, kiedy ćwiczę słownictwo do lekcji „Wycieczka za granicę”, najpierw czytam tekst, lub słucham nagrania i gromadzę nowe słówka. Zapisuję je w specjalnym notesie do słówek. Sprawdzam je w słowniku lub proszę nauczycielkę o przetłumaczenie. Potem bawię się słowami. Próbuję poukładać podobne słowa w grupy. Lubię to, bo to mi pomaga je zapamiętać. Lubię także krzyżówki i testy, bo pozwalają mi powtarzać słownictwo i gramatykę.

Myślę, że słuchanie piosenek po angielsku to najlepszy sposób na to, aby się nauczyć obcego języka. To zabawa bez pracy!

Why and how I learn English

There are a few reasons why I want to learn English.

Firstly, English is a compulsory subject in my school. Secondly, the most information on the Internet and in computer is in English. People anywhere in the world exchange e-mails in English. English is also the language of computer games and pop music. Thirdly, I hope I can go to an international summer camp and speak English with children from other countries.

Finally, I need to learn English now because I want to use it when I am older. I want to travel world-wide when I grow up and it is very useful for a tourist to know English. People everywhere in the world can communicate in English or at least understand English. It is also the language of international business. I must learn English to get a good job in the future.

I learn best when I have fun. For example, when I practise vocabulary for a lesson about trip abroad first I read a text or listen to a recording and collect new words. I write them in my special notebook for words. I look them up in a dictionary or ask my teacher to give me their translation. Then I play with words. I try to put similar words in groups. I enjoy doing it that because it helps me remember them. I also like crosswords and tests because they help me revise vocabulary and grammar.

I think that listening to English songs is the best way to learn a foreign language. It is fun and no work!

Słowniczek

a few - kilka

reason - przyczyna

really well - naprawdę dobrze

firstly - po pierwsze

compulsory - obowiązkowy

secondly - po drugie

anywhere, everywhere in the world - wszędzie, na całym świecie

the most - najwięcej

world-wide - po całym świecie

exchange - wymieniać

language - język

thirdly - po trzecie

international - międzynarodowy

summer camp - obóz letni

children - dzieci

older - starszy

useful - pożyteczne

tourist - turysta

know - znać

round - wokół

understand - rozumieć

at least - przynajmniej

also - także

get a job - dostać pracę

vocabulary - słownictwo

trip - wycieczka

abroad - za granicę

collect - zbierać

notebook - notes

words - słowa

look up - sprawdzać

dictionary - słownik

explain - wyjaśnić

enjoy - lubić

remember - za/pamiętać

crosswords - krzyżówki

revise - powtarzać

foreign language - obcy język

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dlaczego i jak uczę się angielskiego

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.