Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Terroryzm - ważny problem XXI wieku

Terroryzm - ważny problem XXI wieku

Niewątpliwie, takie problemy jak terroryzm zaliczają się do najważniejszych kwestii w XXI wieku. Lecz zanim spróbuję zaprezentować swój punkt widzenia, proszę pozwolić, bym wyjaśnił omawiane pojęcie.

Terroryzm uważa się za zjawisko bardzo trudne do zdefiniowania. Prawdopodobnie nie zdajecie sobie sprawy, że terroryści nigdy nie nazywają siebie w taki sposób. Uważają się za członków organizacji ruchu oporu. Są zdesperowanymi i zdeterminowanymi jednostkami, których polityczne lub inne troski (zainteresowania) są wykluczone z głównego nurtu dyskusji przez reprezentantów władzy, więc tworzą organizacje oporu nazywane przez nas organizacjami terrorystycznymi. Ich struktura jest luźna i tajna od wewnątrz; przywódca jest z reguły zbędny. W skład takich organizacji jak Al-Kaida, Hamas, Hezbollah i Islamski Dżihad, wchodzą mężczyźni, z których większość ma żony i dzieci. Nazywanie ich terrorystami tylko wzmacnia (wzmaga) ich determinację, a ludzie Zachodu tego absolutnie nie rozumieją. Bez wątpienia, bojownik o wolność dla jednego człowieka jest dla drugiego terrorystą - w roku 1944 członkowie Wolnej Francji Charlesa de Gaulle'a z dnia na dzień zostali przeobrażeni z „bandytów” w rząd, mający uznanie międzynarodowe.

Nie jestem pacyfistą - uważam, że akcje wojskowe są konieczne w przypadku obrony granic przed najeźdzcami. Lecz jak powstrzymać terroryzm? Nie wiem, lecz jestem pewny, że nie można bombardować organizacji ruchu oporu. Mam nadzieję, że właściwe rozwiązanie wkrótce zostanie znalezione.

Terrorism - the main issue of the 21st century

Undoubtedly, such problems as terrorism are the most vital ones in the 21st century. But before I try to present my point of view, let me explain the concept as such.

Terrorism is a phenomenon regarded as a very difficult to define. You probably do not realize that terrorists never call themselves in this way. They think they are just members of resistant organizations. They are desperate, determined individuals, whose political and other concerns are excluded from the main stream discourse by those in power, so they form resistance organizations called by us terrorist organizations. Their structure is loose and internally secretive; as a rule, the leader is dispensable. Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah and Islamic Jihad are composed of men - most with wives and children. Calling them terrorists only hardens their resolve and the Westerners don't "get it". But no doubt, that one man's freedom fighter is another man's terrorist. In 1944 Charles de Gaulle's Free French were transformed overnight from “bandits” into the internationally recognized government of France!

I am not a pacifist. I think military actions are necessary to defend a nation's borders against invaders. But how to stop terrorism? I do not know, but I am sure you cannot bomb a resistant organization. I hope the right solution will be found soon.

Słowniczek

undoubtedly - niewątpliwie

my point of view - mój punkt widzenia

phenomenon - zjawisko

realize - zdać sobie sprawę

resistant organizations - organizacje ruchu oporu

desperate - zdesperowany

determined - stanowczy, zdeterminowany

excluded - wykluczony

stream - strumień, nurt

discourse - mowa, przemowa, dyskusja

internally - wewnętrznie

dispensable - zbędny

be composed of - składać się z, być złożonym z

resolve - stanowczość, determinacja

don't ”get it” - nie pojmują, nie rozumieją tego

overnight - nagle, z dnia na dzień, w ciągu jednej nocy

government - rząd

defend - bronić

invaders - najeźdźcy

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.