Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wyobraź sobie, że ostatniego lata zwiedziłeś piękne włoskie miasto

Wyobraź sobie, że ostatniego lata zwiedziłeś piękne włoskie miasto

W kwietniu ubiegłego roku, moja kuzynka zaprosiła mnie do Włoch. Pojechałam do niej w czerwcu i mówiąc szczerze, to były najlepsze wakacje w moim życiu. Zatrzymałam się w jej domu położonym na peryferiach miasta Piza. Codziennie zwiedzałam miasto i muszę przyznać, że jest ono warte odwiedzenia.

W przeciwieństwie do pozostałych wielkich ośrodków sztuki w Toskanii, Piza jest praktycznie pozbawiona wspaniałych budowli renesansowych, ponieważ właściwie zgromadziła skarby sztuki głównie w dobie średniowiecza.

Rzeczywiście, szczyt potęgi ekonomicznej i politycznej Pizy przypadł na okres od XII do XIII wieku. To właśnie w tym czasie, dzięki lukratywnemu handlowi ze Wschodem, miasto mogło pozwolić sobie na arcydzieła malarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne.

Do najbardziej fascynujących i wspaniałych miejsc należą Campo dei Miracoli wraz z cudowną kampanilą - Krzywą Wieżą, która z każdym rokiem coraz bardziej się przechyla. Oprócz tego, widziałam Łaźnie Trajana, znane również jako Łaźnie Nerona, Baptysterium i Museo dell'Opera del Duomo. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie Museum of the Sinopia i Palazzo dei Cavalier.

Było świetnie. Dzieki mojej kuzynce nauczyłam się podstaw języka włoskiego i poznałam jej włoskich przyjaciół. Jeśli byłoby to możliwe, chciałabym tam powrócić za rok lub dwa.

Imagine you visited a beautiful Italian city last summer

Last April I was invited to Italy by my cousin. I went there in June. To tell you the truth, it has been the best holiday in my life. I stayed at her house situated in the outskirts of Pisa. Every day I did a lot of sightseeing. And I must admit, it’s a city worth visiting.

Unlike the other major art centers of Tuscany, Pisa is practically devoid of great Renaissance monuments for, in fact, it accumulated its art treasures mainly during the Middle Ages.

Actually, the peak of Pisa’s economic and political power was reached in the 12th-13th century. It was only during this time that the city, thanks to lucrative trade with the Orient, could afford the masterpieces of painting, sculpture, and architecture.

To the most fascinating and magnificent places belong the Campo dei Miracoli with wonderful Campanile - the Leaning Tower of Pisa, which every year that passes, is just a bit more leaning. Apart from that, I also saw Trajan’s Baths, known also as Nero’s Baths, the Baptistry and the Museo dell’Opera del Duomo. What impressed me to a great extent was the Museum of the Sinopians and the Palazzo dei Cavalieri.

It was great. Thanks to my cousin I learnt a bit of Italian and I met some of her Italian friends. If possible, I would like to return to Italy in a year or two.

Słowniczek

outskirts - peryferie, obrzeża

devoid of - pozbawiony

treasures - skarby

lucrative trade - lukratywny handel

masterpieces - arcydzieła

sculpture - rzeźba

Leaning Tower - Krzywa Wieża

to a great extent - w dużym stopniu

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.