Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Będziecie Moimi świadkami... (K. Majdański)

Bohaterowie

Więźniowie Dachau - a wśród nich polscy księża i duchowni z innych krajów. Autor opisuje ich obozowe życie, momenty słabości i wielkości w cierpieniu. Zaznacza, że księża starali się nie tylko pełnić w obozie posługę kapłańską, pomagać potrzebującym, ale sami prowadzili bogate życie duchowe. Osobną grupę bohaterów stanowią męczennicy na stacji doświadczalnej - ludzie poddawani straszliwym eksperymentom - i ich opiekunowie. Większość z nich była przyjazna i starała się pomagać cierpiącym.

Wśród wspomnianych duchownych uwagę zwracają: bp Michał Kozal, ks. Wincenty Frelichowski, ks. prałat Henryk Koczorowski, ks. Dominik Jędrzejewski. Wszyscy oni zginęli jako męczennicy.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.