Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Będziecie Moimi świadkami... (K. Majdański)

Problematyka

Losy polskich księży w Dachau

Jest to dokumentalna opowieść abpa prof. dra hab. Kazimierza Majdańskiego o losie polskich księży przebywających w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Dachau. Stał się on miejscem męczeństwa polskich działaczy politycznych oraz polskich księży. Założony w 1933 r. obóz pełnił funkcję placówki szkoleniowej, w której szkolono kadry innych obozów kaźni. Czarną kartą Dachau jest, obok fizycznego i psychicznego znęcania się nad więźniami, dokonywanie licznych eksperymentów medycznych, przeprowadzanych na więźniach. Liczną grupę poddaną tym eksperymentom stanowili polscy księża, a wśród nich autor dokumentu Będziecie Moimi świadkami... Ludzi poddawano tam nagłym zmianom ciśnienia atmosferycznego i temperatury, zarażano ich malarią, tyfusem, gruźlicą, zamrażano, robiono przeszczepy mięśni i kości, przeprowadzano kastrację i sterylizację. Zbrodniarze hitlerowscy na zlecenie niemieckich koncernów farmaceutycznych badali działanie leków, a dla potrzeb niemieckiej armii przeprowadzali doświadczenia wytrzymałości człowieka na ekstremalne warunki środowiska.

Kazimierz Majdański znalazł się w obozie jako młody kleryk. On również został poddany doświadczeniom pseudomedycznym. Wszczepiono mu ropowicę, kilkakrotnie operowano mu nogę, by rana się jątrzyła i można było uzyskać ropę do badań. Straszliwe cierpienie nie zabiło w nim jednak wiary. Podobnie jak w innych księżach - Polakach. Ogólnie w Dachau przebywało 1773 kapłanów z Polski, pierwszym, który tu przybył był ks. Stanisław Werenik, kapłan archidiecezji wileńskiej. Duchowni byli zgrupowani w blokach nr 28 i 30. Abp Majdański wspomina w książce bł. bpa Michała Kozala, bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego i wielu innych. Księża nie tylko bohatersko znosili swoje męczeństwo, ale w miarę możliwości starali się pomagać współwięźniom. Kiedy na cztery miesiące przed wyzwoleniem wybuchła w obozie epidemia tyfusu, wielu polskich kapłanów oddało życie opiekując się chorymi. Swoje cierpienia ofiarowywali Bogu, za swoich wiernych, za swoją diecezję, parafię, za ojczyznę, za Kościół. Intencje były bardzo liczne. W ten sposób kapłani dali świadectwo wierze oraz ukazali głęboki sens cierpienia.

Tuż przed wyzwoleniem obozu nad więźniami zawisła groźba śmierci. Wtedy kapłani powierzyli siebie i więźniów opiece św. Józefa i przyrzekli, że w rok po wyzwoleniu udadzą się na pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia. W rok później polscy księża-męczennicy, którzy przeżyli, zjawili się w Kaliszu z podziękowaniem za uratowanie życia. Przyjeżdżają tu odtąd co rok.

Książka - dokument

Utwór należy do grupy dzieł wyrastających z przeżycia II wojny światowej, w szczególności dokumentującej przeżycia obozowe. Literatura ta, nieporównywalna z innymi zjawiskami artystycznymi, posiada cechy charakterystyczne: odwołuje się do realiów historycznych, geograficznych, opisów rzeczywistości obozowej, typowych sytuacji, ludzkich zachowań i języka więźniów.

Obóz koncentracyjny czy też łagier stają się obrazem miniaturowego totalitarnego państwa, w którym człowiek sprowadzony został do roli bezwolnego narzędzia.

Wśród literatury wspomnieniowej najliczniejszą grupę stanowią pamiętniki więźniów Oświęcimia, Dachau, więźniarek z Ravensbrück, Żydów przewiezionych z gett do lagrów, byłych więźniów sowieckich więzień i łagrów.

Badacze wskazują, że niektóre opowieści wykraczają poza czysto dokumentalną relację, próbując w sposób literacki sformułować prawdę o człowieku obozowym.

Skomplikowaną i niejednoznaczną ocenę przekazują autorzy wykorzystując rozmaite techniki narracyjne: reportażową, tradycyjną i bliską powieści realistycznej, albo też zeseizowaną czy behawiorystyczną.

Opowieść abp. Kazimierza Majdańskiego wpisuje się w szeroki kontekst martyrologiczny, a koncentruje na męczeństwie polskiego duchowieństwa, jako ofiary obłąkanej ideologii totalitarnej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.