Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pamięć i tożsamość (K. Wojtyła)

Problematyka

Refleksje Papieża zostały ujęte w pięciu częściach pod następującymi tytułami: Miara wyznaczona złu, Wolność i odpowiedzialność, Myśląc Ojczyzna... (Ojczyzna - naród - państwo), Myśląc Europa (Polska - Europa - Kościół), Demokracja: możliwości i zagrożenia. Na zakończenie dodano relację z zamachu na życie Jana Pawła II, o czym opowiada on sam, ks. kard. Stanisław Dziwisz, jest tu także opowiadanie o spotkaniu papieża z zamachowcem, Alim Agcą, które odbyło się w 1983 r.

Tytuły części i rozdziałów określają główną problematykę książki papieża. Łączą się one z działalnością duszpasterską Jana Pawła II, który występując przeciw relatywizmowi moralnemu współczesnego świata, nakazywał stać na straży chrześcijańskiej moralności i prawd ewangelicznych.

W Pamięci i tożsamości uniwersalna problematyka związana z wartością życia człowieka, jego prawami i fundamentalną rolę rodziny łączy się z refleksją o Polsce i polskości. Bez wątpienia te wartości - obok chrześcijaństwa - były podstawą papieskiej tożsamości. Papież-Polak zaprezentował patriotyzm trudny, miłość - wyzwanie. Podkreślił, nawiązując do tradycji Norwida, że przynależność do narodu, identyfikacja z nim stanowi dla człowieka zobowiązanie - trudne i często kosztowne. Ale bez niego jednostka traci zakorzenienie, wyrzeka się własnej tożsamości. Harmonijne połączenie patriotyzmu z ideą wspólnoty szerszej to wyzwanie dla współczesnej Polski.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.