Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

O poecie i biedronce (W. Chotomska)

O poecie i biedronce (W. Chotomska)

Poetycki Żarcik z poety

„Był sobie jeden poeta blady...” Tak rozpoczyna się wiersz-opowieść o pewnym poecie, który miał biurko, a w nim wiele szuflad wypełnionych różnymi „zapasami”: w pierwszej szufladzie przechowywał przecinki, w drugiej - nawiasy, w trzeciej - średniki, w czwartej - myślniki, w piątej - wykrzykniki i dwukropki, znaki zapytania, kropki i cudzysłowy. Nazywamy je znakami interpunkcyjnymi.

Wszystkie „zapasy” miały wielką wartość dla poety, ponieważ dzięki nim właśnie mógł napisać aż sto pięknych wierszy. Kiedy zabrał się do pisania sto pierwszego utworu, nagle zabrakło mu znaków; w szufladzie pozostało jedynie siedem marnych kropek. Zmartwiony tym poeta ze złości chciał złamać pióro, którym zwykle pisał swe utwory. W końcu przezwyciężył złe zamiary, „a z siedmiu kropek zrobił... BIEDRONKĘ”.

Utwór jest zabawną historyjką na temat tego, jak ważną funkcję pełnią w tekście znaki interpunkcyjne, bez których treść nie byłaby w pełni zrozumiała. Szczególnie bawi nas zakończenie wiersza. Poecie pozostało w szufladzie jedynie siedem kropek, które w żadnym wypadku nie mogły już zostać zastosowane w tekście pisanym. Ale znalazł się i na to sposób. Poeta odkrył, że to, czego nie mógł napisać, można było przełożyć na inny język - język sztuki. Dlatego zamierzona biedronka nie została opisana, tylko namalowana. Obraz zastąpił słowo. Widzimy zatem, że tę samą treść można przekazać w różnoraki sposób, to znaczy: opisać, narysować, wyrzeźbić, bądź zainscenizować, czyli przedstawić na scenie.

Znaki interpunkcyjne - ich rola w tekście pisanym

W drugiej i trzeciej zwrotce niektóre wyrazy zostały zastąpione znakami graficznymi takimi jak:!, (),,,?, „„, -,:,.... Czy znasz te znaki? A może wiesz, kiedy się je stosuje? Dla ułatwienia przyjrzyjmy się poniższej definicji:

-! (wykrzyknik),. (kropka),? (pytajnik) - stawiamy je zawsze na końcu zdania. Kropką kończymy zdania oznajmujące, wykrzyknikiem - wykrzyknikowe, rozkazujące, a pytajnikiem - pytające;

-, (przecinek) - używamy go przy wyliczeniach lub gdy chcemy rozdzielić poszczególne części zdania;

- () (nawias) - w nim znajdują się wszelkie wtrącenia, wyjaśnienia itp.;

- - (pauza) - stosujemy ją wtedy, kiedy chcemy zapisać czyjąś rozmowę;

- „” (cudzysłów) - w nim powinna znaleźć się przytoczona wypowiedź;

-: (dwukropek) - stawiamy go przed przytoczeniem czyjejś wypowiedzi bądź przed wyliczeniem jakichś przedmiotów;

-... (wielokropek) - stosujemy go na końcu zdań urywanych, niedokończonych.

Znaki interpunkcyjne pełnią w tekście ważną funkcję, ponieważ nadają każdemu wypowiedzeniu określone znaczenie. Nigdy ich nie czytamy na głos. Zastąpienie słów w wierszu odpowiednimi znakami graficznymi było świadomym zamiarem poetki, jednak powoduje to wiele trudności w płynnym odczytaniu tekstu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.