Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Radość (E. Zawistowska)

Radość (E. Zawistowska)

Ta dziewczynka w róŻowej sukience to radość

Osobą mówiącą w wierszu jest mała dziewczynka. Już w pierwszych wersach ujawnia ona swoją obecność. Dziewczynka zwraca się do swojej mamy, która jest adresatką utworu: „Popatrz, mamo.../ Narysowałam radość”.

Wypowiedź dziewczynki w swojej formie zbliżona jest to wypowiedzi postaci mówiącej z wiersza Danuty Wawiłow „Smutny wiersz”. W nim również wypowiada się osoba w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

W wierszu Ewy Zawistowskiej dziewczynka narysowała radość. To właśnie jej poświęcony został utwór. Radość posiada cechy ludzkie, jest uosobiona. Siedzi „na szczycie góry w różowej sukience” i „macha nogami”. Jest uśmiechnięta, wesoła, szczęśliwa. Beztrosko „grzeje się w słońcu, / zrywa maki / i patrzy. / Na nas. / I na cały świat”. Cieszy ją życie, a także otaczający świat.

Podjęta w utworze tematyka ma silny związek z jego budową. W przeciwieństwie do „Smutnego wiersza” Danuty Wawiłow, nie ma tu podziału na zwrotki. Wiersz został napisany w bardzo luźny, swobodny sposób. Składa się z piętnastu różnej długości wersów, żaden wyraz się nie rymuje, rytm jest nieregularny. W utworze panuje wesoły nastrój. Widzimy zatem, że w każdym calu jest to prawdziwy wiersz o radości, czyli o uczuciu, które nie zna ustalonych zasad, reguł postępowania. Jego wyznacznikami są spontaniczność, swoboda, nieskrępowanie, naturalność.

Zobacz podobne opracowania

Ewa Lipska
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Ewa Lipska
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.