Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Krążenie

Budowa i praca serca

Serce leży po lewej stronie klatki piersiowej, nad przeponą, jest zwrócone koniuszkiem w lewo a podstawą w prawo. Jest to narząd zbudowany z tkanki mięśniowej sercowej, będącej odmianą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej.

Serce znajduje się wewnątrz jamy osierdzia, wypełnionej płynem osierdziowym likwidującym tarcie. Od wewnątrz jest pokryte cienką warstwą - wsierdziem. Jama serca jest podzielona podłużną przegrodą na część lewą i prawą. W każdej z dwu części wyróżniamy przedsionek i komorę. Między przedsionkami i komorami występują otwory zaopatrzone w zastawki przedsionkowo-komorowe, zabezpieczające przed cofaniem się krwi w czasie skurczu komór i tętnic.

Budowa serca. Podstawa serca, przedsionek lewy, zastawki tętnicy, worek osierdziowy, zastawka przedsionkowo-komorowa, komora lewa, mięsień sercowy, przegroda serca, koniuszek serca.

Na powierzchni serca znajdują się naczynia wieńcowe. Mają one za zadanie doprowadzać do serca tlen i składniki odżywcze oraz odprowadzać produkty przemiany materii.

Regulacją czynności serca zajmują się: układ nerwowy autonomiczny (niezależny od naszej woli) i układ hormonalny.

Pracę serca można podzielić na kilka faz:

a) faza pierwsza: skurcz przedsionków, krew przepływa do komór;

b) faza druga: skurcz komór przy zamkniętych zastawkach przedsionkowo-komorowych, krew pod dużym ciśnieniem zostaje wtłoczona do tętnic, przedsionki rozkurczają się;

c) faza trzecia: krótki odpoczynek serca.

Płynąca w tętnicach krew powoduje podnoszenie się i zapadanie ścian tętnic na skutek przenoszenia się fali ciśnienia. Dzięki temu wyczuwamy tętno, czyli puls. Tętno bada się najczęściej w okolicach nadgarstka, co pozwala określić charakter pracy serca. W spoczynku u osób dorosłych tętno wynosi ok. 70 uderzeń na minutę. Ciśnienie, jakie krew wywiera na ścianki, u osób dorosłych w stanie spoczynku wynosi około 120/80 mm Hg (milimetrów słupa rtęci). Liczba 120 oznacza wartość ciśnienia w czasie skurczu komór, a liczba 80 - wartość ciśnienia w czasie rozkurczu komór.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Krążenie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.