Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wydalanie

Zestawienie wiadomości o pracy układów

Współdziałanie układu krwionośnego z innymi układami

Układ krwionośny zawiera krew, która jako tkanka płynna krąży w naczyniach krwionośnych, docierając do wszystkich komórek ciała. Za pośrednictwem krwi możliwa jest współpraca wszystkich narządów i układów. Główną funkcją krwi jest transport pobranego z układu oddechowego tlenu oraz z układu pokarmowego (jelita cienkiego) składników pokarmowych i dostarczenie ich do komórek. W komórkach odbywa się przemiana materii i powstają produkty uboczne - szkodliwe dla organizmu, które krew pobiera i transportuje do odpowiednich układów, w celu usunięcia ich z organizmu.

Schemat współpracy układów. Układ oddechowy (płuca, krew, tlen), układ moczowy (nerki, krew), układ pokarmowy (jelito cienkie, krew, składniki pokarmowe), skóra (krew), komórka (oddychanie wewnątrzkomórkowe; powstaje: energia, CO2, H2O, związki azotowe).

Współpraca układów w procesie metabolizmu

Krwionośny (transport) Pokarmowy (trawienie) Oddechowy (wymiana gazowa) Wydalniczy (usuwanie produktów przemiany materii) Praca komórek (metabolizm)
transport O2 pobieranie pokarmu pobieranie O2 odsączanie z krwi i wydalanie: mocznika, kwasu moczowego, wody utlenianie składników pokarmowych
transport CO2 trawienie pokarmu wydalanie CO2 - wytwarzanie produktów przemiany materii
transport substancji pokarmowych wchłanianie składników pokarmowych wydalanie wody - magazynowanie produktów budulcowych i energetycznych
transport produktów przemiany materii usuwanie niestrawionych resztek - - -

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wydalanie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.