Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Krążenie

Mechanizmy obronne krwi

Obronna rola krwi związana jest z:

- obecnością białych krwinek - leukocytów,

- przeciwciał - immunoglobulin,

- zdolnością tworzenia skrzepów na powierzchni ran.

Białe krwinki

Nazwa Powstawanie Rola
Limfocyty śledziona, węzły chłonne, grasica
  • zabliźnianie ran
  • wytwarzanie przeciwciał
Monocyty śledziona, węzły chłonne, grasica
  • pochłaniają obce ciała
  • wytwarzają białko, interferon, hamujące namnażanie się wirusów w innych komórkach
Granulocyty szpik kostny
  • pochłanianie (fagocytoza) bakterii i innych mikroorganizmów

Obumarłe po fagocytozie krwinki białe razem z ciałami obcymi i martwymi komórkami tworzą gęstą ciecz zwaną ropą.

Przeciwciała

Mechanizm odpowiedzialny za wniknięte antygeny, czyli ciała obce do organizmu, polega na wytwarzaniu przez limfocyty specjalnych ciał białkowych (immunoglobulin). Budowa przeciwciał dostosowana jest do budowy antygenu w celu związania się z nim i unieczynnienia go.

Antygen + przeciwciało -> kompleks antygen przeciwciało.

Wytwarzanie i działanie przeciwciał nazywa się odpowiedzią immunologiczną lub reakcją odpornościową. Organizm posiada zdolność zapamiętywania antygenu, nabywając w ten sposób odporność na wiele chorób zakaźnych. Przejawem uruchomienia przez organizm mechanizmów obronnych jest:

- powiększenie węzłów chłonnych,

- podwyższenie temperatury ciała.

Odporność organizmu może być:

Surowica odpornościowa jest to roztwór z gotowymi przeciwciałami. Podaje się ją w przypadku wystąpienia choroby. Nabyta w ten sposób odporność daje natychmiastowe rezultaty, ale trwa krótko.

Szczepionka zawiera wyhodowane bakterie chorobotwórcze o osłabionym działaniu. Ma na celu pobudzić zdrowy organizm do wytwarzania ciał odpornościowych.

Krzepnięcie krwi

Bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka są krwotoki, powodujące dużą utratę krwi. W przypadku drobnych skaleczeń krew wypływająca z rany szybko krzepnie. Dzieje się to za sprawą enzymu zawartego w trombocytach, który na powietrzu i w obecności soli wapnia tworzy delikatne niteczki włóknika, w których unieruchamiane są krwinki. Powstaje skrzep, zamykający uszkodzone naczynie i tamujący krwawienie.

Grupy krwi

Grupy krwi oznacza się według występowania, względnie braku określonych substancji chemicznych we krwi. Czerwone krwinki mogą zawierać białko A, białko B, obydwa białka A i B lub mogą nie mieć żadnego z nich - 0; natomiast osocze zawiera lub nie przeciwciała reagujące na białko obcych krwinek. Grupę krwi ludzi posiadających ten czynnik określamy jako Rh+, a tych, którzy go nie mają, jako Rh-.

Znajomość grupy krwi i czynnika Rh ma istotne znaczenie przy transfuzjach krwi.

Zapamiętaj!

Uniwersalnymi dawcami są osoby posiadające grupę krwi 0. Uniwersalnymi biorcami są osoby posiadające grupę krwi AB.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Krążenie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.