Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oddychanie

Mechanizm wymiany gazowej

Wymiana gazowa w płucach

Powietrze jest mieszaniną gazów. Najważniejszymi składnikami są: azot ok. 78%, tlen ok. 21%, dwutlenek węgla ok. 0,03% i inne gazy.

Z powietrza wciągniętego do wnętrza pęcherzyków płucnych tlen przechodzi do naczyń włosowatych, a dwutlenek węgla, przetransportowany przez krew, w odwrotnym kierunku do wnętrza pęcherzyka płucnego a następnie do oskrzeli, tchawicy, krtani - na zewnątrz.

Jest to zjawisko fizyczne oparte na zasadach dyfuzji, każdy gaz przechodzi z miejsca, gdzie znajduje się w wyższym stężeniu do miejsca o niższym stężeniu. Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych łączy się z hemoglobiną. Proces ten nazywamy zewnętrzną wymianą gazową.

Mechanizm wentylacji płuc:

Wdech:

- mięśnie międzyżebrowe kurczą się,

- żebra unoszą się do góry,

- zwiększa się objętość klatki piersiowej,

- przepona spłaszcza się.

Wydech:

- mięśnie międzyżebrowe rozluźniają się,

- żebra wracają do pierwotnego położenia,

- zmniejsza się objętość klatki piersiowej.

Ilość wydychanego powietrza zależy od:

- tempa oddychania,

- głębokości oddychania.

Mechanizm oddychania zachodzi niezależnie od naszej woli. Kieruje nim układ nerwowy, którego ośrodki znajdują się w rdzeniu przedłużonym.

Wymiana gazowa w tkankach

Schematy obrazujące sposoby wymiany gazowej. Wymiana gazowa zewnętrzna, wymiana gazowa wewnętrzna. CO2, pęcherzyk płucny, krew, włosowate naczynia krwionośne, komórki, tlen.

Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych transportowany przez krew, dociera do tkanek. Tam odbywa się wymiana gazowa wewnętrzna, tzn. tlen przenika do komórek, a z komórek pobierany jest dwutlenek węgla, który z krwią wędrować będzie do płuc. Wędrówka gazów w tkankach odbywa się również na zasadzie dyfuzji.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.