Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Krążenie

Krążenie krwi w organizmie człowieka

Naczynia krwionośne tworzą w organizmie dwa obiegi krwi: obieg duży i obieg mały, zwany płucnym. Dzięki krążeniu krew dociera do najdalszych części ciała.

Duży obieg krwi rozpoczyna się w lewej komorze. Stąd natleniona krew odpływa tętnicą główną zwaną aortą. Po opuszczeniu lewej komory serca zatacza łuk w lewo, po czym płynie w dół równoległe do kręgosłupa. Od łuku aorty odchodzą tętnice do głowy, kończyn górnych oraz dolnej części ciała.

Tętnice rozgałęziają się w liczne tętniczki, a te z kolei przechodzą w naczynia włosowate znajdujące się w tkankach. Tu następuje pozostawienie tlenu i składników pokarmowych i pobranie dwutlenku węgla. Z tkanek krew zbierana jest przez naczynia włosowate żylne, które, łącząc się w coraz większe naczynia, kierują krew do serca (do prawego przedsionka).

Schemat obrazujący krążenie krwi. Krew, CO2, żyły, O2, tętnice. Prawy przedsionek, lewy przedsionek, prawa komora, lewa komora, mały obieg krwi, duży obieg krwi. Płuca - wymiana gazów - oddanie CO2, pobranie O2. Komórki - wymiana gazów - oddanie O2, pobranie CO2.

Zapamiętaj!

Krew wypływa z serca tętnicami. Krew wraca do serca żyłami. Tętnice są połączone z żyłami siecią naczyń włosowatych.

W dużym obiegu krwi odbywa się także krążenie wrotne, w wyniku którego krew z jelit, bogata w składniki pokarmowe, zostaje żyłą wrotną odprowadzona do wątroby. Tu następuje oczyszczenie krwi ze szkodliwych substancji oraz pozostawienie węglowodanów i zmagazynowanie ich nadmiaru w postaci glikogenu. Oczyszczona krew z wątroby wraca żyłami wątrobowymi do żyły głównej dolnej.

Rolą dużego obiegu krwi jest:

a) doprowadzić tlen i substancje pokarmowe do tkanek i komórek,

b) zabrać z tkanek dwutlenek węgla i produkty przemiany materii,

c) rozprowadzić hormony.

Mały obieg krwi (obieg płucny) rozpoczyna się w prawej komorze. Skurcz komory powoduje tłoczenie odtlenionej krwi do pnia płucnego tętniczego, który rozdziela się na część prawą i lewą, a następnie na coraz mniejsze naczynia. W płucach tętniczki włosowate oplatają pęcherzyki płucne. Po wymianie gazowej natleniona krew wraca żyłami do lewego przedsionka.

Rolą małego obiegu krwi jest:

a) pozostawić w płucach dwutlenek węgla,

b) pobrać tlen.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Krążenie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.