Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmierzch średniowiecza – kryzys w Europie zachodniej od końca XIII w. do początku XVIw.

Zmierzch średniowiecza – kryzys w Europie zachodniej od końca XIII w. do początku XVIw.

W miarę postępów w rozwoju gospodarczym Europy upowszechniał się pieniądz i jego odpowiedniki. W obiegu było niewiele monet, dlatego też zastępowały je często towary, np. pieprz, zboże. Prawo bicia monety przysługiwało władcom, jednak ci często wyrażali zgodę na wypuszczanie własnych pieniędzy przez możnych duchownych i świeckich. W użyciu była duża ilość różnych walut. Utrudniało to posługiwanie się nim. Pojawili się ludzie, którzy wymieniali monety jednego kraju na monety innego. W kantorach skupywali metale szlachetne i inne cenne towary. Coraz powszechniejszy stawał się kredyt. Powstawały specjalne instytucje trudniące się udzielaniem pożyczek - domy bankierskie. We Włoszech pojawiły się weksle i przekazy. Pierwsze lombardy i domy handlowe pojawiły się na południu Europy w państwach włoskich, które zaznajomiły się z takimi formami płatności na Wschodzie.

W miastach w XII i XIII wieku rozpowszechniły się gildie i hanzy. Gildie - organizacje kupieckie, opiekowały się członkami w czasie chorób i nieszczęść, grupowały kupców jednego miasta. Kupcy kilku miast grupowali się w tzw. hanzach - najpotężniejszą z nich była Hanza Niemiecka grupująca kupców Lubeki i Hamburga, a także kupców miast bałtyckich i Europy Środkowej. Rzemieślnicy w miastach grupowali się w cechach. Jeden cech mógł zrzeszać rzemieślników kilku rzemiosł. Dostanie się w poczet członków cechu było bardzo trudne i wymagało przejścia długiej drogi praktykowania i nauki zawodu u mistrza.

W XIV w. w Europie nastąpiło zahamowanie wzrostu gospodarczego. Przerodziło się ono następnie w kryzys gospodarczy. Nie rozwijał się handel, w rolnictwie nastąpiła stagnacja (zahamowana akcja kolonizacyjna). Podupadły niektóre ośrodki przemysłowe. Stagnacja w gospodarce spowodowała upadek wielu kantorów i domów bankowych, zwłaszcza w Italii. Kryzys pogłębiały klęski elementarne np. epidemia czarnej śmierci (dżuma) po 1348 r. Towarzyszyły temu bunty w miastach, powstania chłopskie i liczne wojny (m.in. „wojna stuletnia”). Szacuje się, że jedynie w wyniku epidemii dżumy ludność Europy zmniejszyła się o 1/3.

 

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.