Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmierzch średniowiecza - nabytki terytorialne Polski w XV wieku

Zmierzch średniowiecza - nabytki terytorialne Polski w XV wieku

Prowadząc aktywną politykę międzynarodową Jagiellonowie rozszerzyli terytorium polskie. Unia polsko-litewska, a przede wszystkim zainteresowanie Jagiellonów ekspansją na tereny sąsiednie, doprowadziły do uzyskania przez Polskę prawie maksymalnego zasięgu jej granic.

W 1412 r. został zawarty tzw. traktat lubowelski (Lubowla). Układ podpisał: Władysław Jagiełło i król Węgier Zygmunt Luksemburski. Tzw. grody spiskie zostały oddane w zastaw królowi polskiemu.

W 1443 r. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki kupił księstwo siewierskie, na trwale wiążąc księstwo z Polską (przez osobę biskupów krakowskich).

W 1456 r. zostało kupione i inkorporowane (wcielone) do Korony księstwo oświęcimskie. Jednocześnie książę zatorski uznał się lennikiem króla polskiego. W 1494 zostało ostatecznie inkorporowane do Korony.

Polska i Litwa na przełomie XV i XVI wieku

W 1466 r. nastąpiło przyłączenie do Korony Pomorza Gdańskiego, Warmii, wielki mistrz zakonu krzyżackiego został lennikiem króla polskiego.

W 1426 r. hołd lenny złożyli książęta mazowieccy, a w 1462 r. po śmierci książąt mazowieckich Ziemowita VI i Władysława II - ziemia rawska, gostyńska i bełska zostały inkorporowane do Korony. To samo stało się w 1476 r. z ziemią sochaczewską.

W 1495 r. dalsze nabytki na Mazowszu - inkorporacja księstwa płockiego do Korony, zwierzchność lenna królów polskich nad pozostałymi ziemiami Mazowsza.

W latach 1387-1497 Hospodarstwo Mołdawii pozostawało w luźnym związku lennym z Polską. W 1497 r. hospodar Stefan III Wielki pokonał króla Jana Olbrachta, zrzucając zwierzchność lenną.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.