Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Fraszki - wybór (J. Kochanowski)

Na zdrowie

Fraszka, napisana lekko i wdzięcznie, jest poetyckim wywodem na temat wartości zdrowia w życiu człowieka. Opatrzone epitetem „szlachetne”, nazwane „drogim klejnotem” zdrowie zdecydowanie, zdaniem poety, przewyższa inne wartości. Przeciwstawione majątkowi, młodości, urodzie, wysokim urzędom i godnościom, triumfuje, bowiem:

„Gdzie nie masz siły,

I świat niemiły”.

Utwór zawiera także istotną życiową przestrogę - najczęściej znaczenie zdrowia uświadamiamy sobie, gdy go zabraknie. Udowodnienie powyższej tezy stanowi główną część utworu. Podmiot liryczny używa argumentów wykazujących nieprzydatność innych wartości w życiu człowieka chorego. Stwierdza, że majątek, władza czy młodość są niewątpliwie istotne, lecz cieszyć mogą tylko wtedy: „Gdy zdrowie w cale” (w cale - w całości).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.