Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Psalmy - wybór (J. Kochanowski)

Psalm 150

Psalmista - pobożny człowiek - wzywa, by wszelkie stworzenie głosiło chwałę Pana za jego moc, „dziwną wielkość i świątobliwość”. Niech daje wyraz swemu uwielbieniu śpiewem, tańcem, grą na wszelakich instrumentach. Utwór ma charakter hymnu pochwalnego, głoszącego wielkość i potęgę najwyższego bóstwa.

Bóg przedstawiony w psalmach 91, 115, 150 to przede wszystkim Stwórca świata i człowieka, który w zamian za pokładaną w nim ufność i oddanie odpłaca człowiekowi opieką, troską o jego doczesne potrzeby. Zapewnia mu bezpieczeństwo, pomoc w każdej życiowej sytuacji, a wreszcie gwarantuje wieczne zbawienie, jak dobrotliwy i pełen miłości Ojciec. Podobną kreację Boga znaleźć możemy np. w hymnie Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie...

Księga psalmów, która powstawała na przestrzeni kilkuset lat od XI do II wieku przed naszą erą, pełniła znaczącą rolę w tradycji judaistycznej, będąc wyrazem uczuć ludu Starego Przymierza do Jahwe. W tradycji chrześcijańskiej nie zatraciła swego charakteru, ale, jak ujmuje to Biblia Tysiąclecia, psalmy „Obejmują (...) całokształt zbawczego planu Bożego od stworzenia świata poprzez wzloty i upadki człowieka w jego dążeniu ku Bogu (...)”. Dlatego też psalmy śpiewa się jako pieśni religijne w świątyniach katolickich i protestanckich do dziś dnia.

Parafraza - przekształcenie, przeróbka utworu literackiego, zachowująca jednak zasadnicze znaczenie pierwowzoru, choć oddająca je za pomocą odmiennych środków językowych. Parafrazą nazwiemy też „tłumaczenie” np. tekstu staropolskiego na współczesny, z zachowaniem jego podstawowego znaczenia.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Psalmy - wybór (J. Kochanowski)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.