Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kronika olsztyńska” (fragment) (K. I. Gałczyński)

Kronika olsztyńska” (fragment) (K. I. Gałczyński)

Lato odchodzi...

Tematem tego wiersza jest pokazanie odchodzącego lata. W pierwszej zwrotce pojawia się obraz dojrzałego lata. Dlatego jest tu mowa o płowiejącej trzcinie i dojrzewających żołędziach. Lato, które w utworze jest adresatem, zostaje uosobione - ukazane jako człowiek szykujący się do drogi. Postać mówiąca w wierszu prosi, by lato zaczekało jeszcze i nie zabierało tego, co najcenniejsze - zieleni i śpiewu ptaków.

Nastrój wiersza jest spokojny i trochę smutny. Te uczucia wiążą się z żalem za odchodzącym latem.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.