Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Lord Jim (J. Conrad)

Problematyka

Bohater conradowski

Akcje powieści Josepha Conrada umieszczone są najczęściej na morzu, a ich bohaterowie to ludzie z nim związani. Wynika to oczywiście z osobistych doświadczeń pisarza, który wiele lat spędził pływając po morzach i oceanach. Specyfika takiego życia sprawia, że ludzie, którzy w ten sposób żyją, muszą być obdarzeni szczególnymi cechami charakteru: odwagą, uczciwością, lojalnością, umiejętnością podejmowania decyzji i współżycia z innymi. Conrad stworzył typ bohatera, który w trudnych warunkach musi dokonywać wyborów, pozostać wiernym przyjętemu kodeksowi moralnemu.

Bohater conradowski jest jak romantyk samotny, wewnętrznie rozdarty, wrażliwy, zagubiony. Toczy samotną walkę z żywiołem - przyrodą, losem, złem. Jego uczciwość, wierność ideałom, zasadom, często powodują, że ponosi klęskę. Pisarz nie uznawał żadnych okoliczności łagodzących, uważał, iż należy być wiernym sobie bez względu na konsekwencje i okoliczności. Tzw. „sytuacje conradowskie” powróciły w czasie II wojny światowej i po 1945 roku. Wielu ludzi płaciło życiem za wierność ideom, w które wierzyli i złożonym przysięgom. Konieczność dokonywania dramatycznego wyboru między wiernością a zdradą prowadziła do tragicznych decyzji i sytuacji.

Kreacja tytułowego bohatera

Jim od dziecka marzył o podróżach i przygodach. Był przekonany, że został stworzony do wielkich, bohaterskich czynów. Jedno wydarzenie - ucieczka z „Patny” - zaważyło na całym jego życiu, spowodowało, że jako człowiek przegrał. Okazał się nieodpowiedzialny, niewart zaufania, jakim obdarzyli go pasażerowie. Żałował swojego czynu, poddał się wyrokowi sądu, nie uciekł, tak jak zrobili to pozostali oficerowie. Jednak prawdziwą karą dla Jima stała się utrata wiary w siebie, hańba, życie z piętnem winy. Od tego momentu wyrzuty sumienia i poczucie winy nie pozwoliły mu nigdzie zatrzymać się na dłużej. Każdą opowieść o „Patnie” odbierał jako aluzję do swojej osoby, dlatego ciągle uciekał. Otrzymanie propozycji wyjazdu do Patusanu zdawało się być dla niego życiową szansą. Wreszcie był szczęśliwy, ceniony, kochany, lecz również to nie trwało długo. Nieumyślnie, ponieważ zaufał Brownowi i jego bandzie, stał się przyczyną śmierci ludzi, których kochał. Uwierzył w dobroć i ludzką uczciwość i poniósł klęskę. W tej sytuacji stwierdził, że nie może dalej żyć, wybrał śmierć, ocalając w ten sposób swój honor. Jim był człowiekiem uczciwym, szlachetnym, poniósł jednak karę za to, że nie umiał sprostać wymaganiom narzuconym przez los i sytuacjom, w których miał sprawdzić swoją odwagę i odpowiedzialność za innych.

Romantyczne cechy Jima

Postać Jima nosi znamiona bohatera romantycznego. Jest samotny, tajemniczy i nieprzystosowany do świata. Wrażliwy na krzywdę ludzką, jednocześnie nie potrafi nikomu pomóc, sam nawet przyczynia się do cierpienia innych. Kocha i jest kochany, lecz porzuca żonę, sądząc, że w ten sposób odkupi swoje winy. Ciągłe wyrzuty sumienia, pamięć o czynie, którego się dopuścił, nie pozwalają mu normalnie żyć. Jednak nie zmienia swojego postępowania ani zasad, jakimi się kieruje, dlatego musi umrzeć. Jim jest bohaterem tragicznym, rozdartym wewnętrznie. Postawiony w trudnej sytuacji musi dokonać wyboru, który zawsze okazuje się dla niego tragiczny w skutkach. Egzotyczny wątek jego pobytu w Patusanie również jest jednym z elementów romantycznej biografii.

Kompozycja

Narracja - narratorem powieści jest kapitan Marlow, który, mimo że jest przyjacielem Jima, obiektywnie przedstawia jego historię. W poszczególnych epizodach narratorami są inni bohaterowie utworu - np. Brierly, Stein, Jim;

Zakłócenie chronologii czasowej - wydarzenia poznajemy z relacji różnych osób, nie są one ułożone w kolejności rozgrywających się zdarzeń;

Biografia Jima dzieli się na dwie wyraźne części: tułaczkę Jima i pobyt w Patusanie;

Rola opisów przyrody - ukazanie związku człowieka z naturą; morze jest symboliczną wizją świata i stosunków w nim panujących;

Konstrukcja bohatera - prawdę o Jimie poznajemy z opowieści różnych ludzi, co zdecydowanie poszerza jego obraz w oczach czytelnika.

Lord Jim jest powieścią uniwersalną, ponieważ mówi o sprawach bliskich każdemu: problemie walki ze złym losem, konieczności dokonywania wyborów i złożoności ludzkiej natury.

Jest także powieścią psychologiczno-moralną. Każdy człowiek musi przestrzegać zasad etyczno-moralnych, ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i słowa, a każde odstąpienie od tego kodeksu pociąga za sobą poważne konsekwencje moralne, które na zawsze mogą zaważyć na życiu człowieka.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Lord Jim (J. Conrad)

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.