Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiersze J. Kasprowicza

Ewolucja poglądów Kasprowicza i jej wyraz w poezji

Kasprowicz w pierwszym etapie twórczości podejmował w swoich utworach naturalistycznych tematykę społeczną, a przede wszystkim przedstawiał codzienne życie wsi i jej mieszkańców. Mówił o podejmowanej przez nich walce o przetrwanie, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Te problemy znalazły odzwierciedlenie w sonecie XVI, należącym do cyklu 40 sonetów Z chałupy.

Drugi etap twórczości wiąże się z odejściem od tematyki społecznej ku filozoficzno-egzystencjalnej. Zmienia się także poetyka utworów, które wykazują wyraźne cechy modernistyczne: symbolizm, nastrojowość, psychizację krajobrazu, impresjonizm, synestezyjność (Krzak dzikiej róży).

Etap kolejny (hymny) łączy się z ideami katastroficznymi, dla których właściwą formą staje się ekspresjonizm (poetyka krzyku).

W Księdze ubogich, reprezentatywnej dla czwartego etapu twórczości, odnajdujemy świadomą stylizację, odwołanie do wzorców ludowych. Podmiot liryczny cyklu poezji głosi franciszkańską radość z istnienia świata, zachwyt nad zwykłym i prostym życiem, uwielbienie natury i mądrości prostych ludzi.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wiersze J. Kasprowicza

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.