Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Życie bez zdarzeń (L. Staff)

Życie bez zdarzeń (L. Staff)

Wiersz został napisany w 1903 r. i należy do tomiku Dzień duszy. Po pełnym manifestów wielkości, indywidualizmu i potęgi tomiku Sny o potędze w kolejnym pojawiły się całkowicie nowe motywy: zgoda na zwyczajność, przeciętność, pochwała harmonii ze światem, szacunek dla życia wypełnionego pracą, uporządkowanego, wolnego od wewnętrznych rozterek, i dla ludzi, którzy spędzają życie na nieefektownym może, ale pełnym głębokiego sensu zwyczajnym codziennym trudzie. Wyraźnie dostrzegamy tu wpływy filozofii franciszkanizmu.

Podmiot liryczny opisuje w wierszu takie życie: „bez zdarzeń” - czyli bez niezwykłych wypadków i nagłych zwrotów. Egzystencja podmiotu lirycznego zamyka się w kręgu pracy i odpoczynku. Wstaje o świcie, pracuje, wraca, wieczorem nie trapią go troski, spokojnie zasypia, by rankiem znowu wstać do pracy. Jest spokojnym obserwatorem rzeczywistości - wokół ludzie rodzą się i umierają, obracają się w kręgu swoich spraw, starzeją się, zmieniają. Takie zwyczajne, proste sprawy wypełniają życie każdego człowieka. Podmiot liryczny charakteryzuje przede wszystkim pogodna zgoda, brak buntu, respektowanie ustalonego porządku.

Można powiedzieć, że w wierszu został sformułowany program życia godziwego, dającego satysfakcję. W życiu mają znaczenie rzeczy proste: praca, miłość, przyjaźń, kontemplowanie przyrody i sztuki. Człowiek szczęśliwy wyraża zgodę na to, co niesie mu życie: dojrzałość, starość, przemijanie, śmierć. W tym stwierdzeniu odnaleźć można echa filozofii stoickiej, której zwolennicy głosili zasadę zachowania spokoju i umiaru wobec zdarzeń losu. Poeta uważa, że człowiek rzadko ma wpływ na zdarzenia, w których uczestniczy, toteż należy je przyjąć ze spokojem.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Życie bez zdarzeń (L. Staff)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.