Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zima zimie nierówna (A. Rymkiewicz)

Zima zimie nierówna (A. Rymkiewicz)

Dwie zimy

W wierszu możemy wyróżnić dwa obrazy zimy: deszczowa zima (szara), mroźna zima (biała). Ta pierwsza to zima, kiedy nie ma mrozu - jest wilgotno, pochmurno, brzydko. Druga zima to taka, kiedy panuje mróz, śnieg skrzypi i skrzy się w promieniach słońca, zamiast kałuż są slizgawki.

Każda zwrotka wiersza zbudowana jest tak samo: dwa pierwsze wersy liczą osiem sylab, wers trzeci i czwarty - siedem. Tak zbudowany wiersz nazywamy sylabicznym. Dzieje się tak dlatego, że w dwóch pierwszych wersach rymują się wyrazy dwusylabowe: zima - trzyma, a w trzecim i czwartym jednosylabowe: żab - kap. Zauważ, że na końcu każdej strofy (zwrotki) powtarzają się wyrazy naśladujące dźwięk: „kap, kap, kap”; „plusk, plusk, plusk”; „skrzyp, skrzyp, skrzyp”. Nawet słowa „śnieg” i „mróz” pełnią w tym wierszu rolę wyrazów dźwiękonaśladowczych przez to, że zostały wielokrotnie powtórzone. Miękkie głoski w wyrazie „śnieg” i kończąca go głoska g kojarzą się z delikatną ciszą padającego śniegu, a głoski r, z w słowie mróz naśladują skrzypienie śniegu pod butami.

Budowa wiersza ma ścisły związek z obrazem zimy w nim nakreślonym. W pierwszej części wiersza - Deszczowa zima - powtarzają się wyrazy naśladujące dźwięki deszczu, w drugiej - Mroźna zima - naśladujące dźwięki mrozu.

Poeta opisał zimę w sposób szczególny: zwracając uwagę przede wszystkim na jej dźwięki i odgłosy.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zima zimie nierówna (A. Rymkiewicz)

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze
Adam Mickiewicz
  • Podstawowa
  • Język polski
  • Wiersze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.