Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Chemia. Świat chemii

Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus • WSiP

O podręczniku

4

To warto powtórzyć

5

6. Wodorotlenki i kwasy

Rozwiń (2)

11

 • 6.1. Woda jako substrat reakcji chemicznych

  Rozwiń (1)

  12

 • 6.2 Otrzymywanie kwasów, ich budowa i podział

  Rozwiń (1)

  17

 • 6.3. Właściwości kwasów

  Rozwiń (1)

  21

 • 6.4. Kwasy wokół nas

  28

 • 6.5. Zasady - wodne roztwory wodorotlenków

  36

 • 6.6. Właściwości wodorotlenków i ich zastosowanie

  Rozwiń (1)

  40

 • 6.7. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i wodorotlenków

  44

 • Domowe laboratorium

  51

 • Czy wiesz, że

  53

 • Podsumowanie działu

  54

 • Test do działu

  56

 • Sprawdź się

  58

7. Sole

61

 • 7.1. Wzory i nazwy soli

  Rozwiń (1)

  62

 • 7.2. Dysocjacja elektrolityczna soli

  Rozwiń (1)

  66

 • 7.3. Reakcja zobojętniania

  70

 • 7.4. Sole - produkty różnych reakcji metali

  80

 • 7.5. Sole - produkty reakcji tlenków z kwasami i zasadami

  80

 • 7.6. Reakcje chemiczne z udziałem soli

  83

 • 7.7. Sole wokół nas

  90

 • Domowe laboratorium

  95

 • Czy wiesz, że

  96

 • Podsumowanie działu

  98

 • Test do działu

  101

 • Sprawdź się

  103

8. Węglowodory

Rozwiń (1)

105

 • 8.1. Węgiel i jego związki

  106

 • 8.2. Metan - najprostszy węglowodór

  Rozwiń (1)

  111

 • 8.3. Alkany - homologi metanu

  115

 • 8.4. Etylen - najprostszy alken

  120

 • 8.5. Acetylen - najprostszy alkin

  127

 • Domowe laboratorium

  133

 • Czy wiesz, że

  135

 • Podsumowanie działu

  137

 • Test do działu

  141

 • Sprawdź się

  143

9. Pochodne węglowodorów

Rozwiń (1)

145

 • 9.1. Alkohole - pochodne węglowodorów

  Rozwiń (1)

  146

 • 9.2. Szereg homologicznych alkanoli

  151

 • 9.3. Glicerol - alkohol polihydroksylowy

  Rozwiń (1)

  155

 • 9.4. Metyloamina - związek pochodzący od amoniaku i metanu

  159

 • 9.5. Kwasy karboksylowe

  Rozwiń (1)

  169

 • 9.6. Wyższe kwasy karboksylowe

  163

 • 9.7. Estry - produkty reakcji kwasów z alkoholami

  Rozwiń (1)

  176

 • Domowe laboratorium

  182

 • Czy wiesz, że

  184

 • Podsumowanie działu

  187

 • Test do działu

  191

 • Sprawdź się

  193

10. Między chemią a biologią

195

 • 10.1. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym

  196

 • 10.2. Glukoza - produkt procesu fotosyntezy

  200

 • 10.3. Cukry złożone

  Rozwiń (1)

  206

 • 10.4. Tłuszcze

  Rozwiń (1)

  212

 • 10.5. Budowa i występowanie białek

  218

 • 10.6. Właściwości białek

  Rozwiń (1)

  223

 • Domowe laboratorium

  227

 • Czy wiesz, że

  229

 • Podsumowanie działu

  232

 • Test do działu

  236

 • Sprawdź się!

  193

Test końcowy

241

Odpowiedzi

246

Doświadczenia, o których warto pamiętać

247

Szeregi homologiczne

262

Tabela rozpuszczalności

265

Indeks

266

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.