Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna stuletnia (1337-1453)

Wznowienie wojny stuletniej. Żakeria (1358 r.)

Nie powiodły się próby wyparcia Anglików z terytorium Francji. W bitwie pod Poitiers (czyt. puatie) w 1356 roku wojska francuskie doznały sromotnej klęski. Do niewoli dostał się król francuski (Jan Dobry), za którego uwolnienie Anglicy zażądali wysokiego okupu. Rządy we Francji objął wówczas delfin (następca tronu) Karol.

Wyniszczająca kraj wojna, upadek gospodarczy i zaraza dziesiątkująca ludzi sprawiły, że Francja znalazła się w niezwykle trudnym położeniu. Do wzrostu niezadowolenia społecznego przyczyniły się także wysokie podatki nałożone przez króla. Zwołane przez delfina Karola Stany Generalne uchwaliły wprawdzie nowe podatki, wymusiły jednak na królu prawo kontroli nad wydatkami. W Paryżu doszło do zbrojnego buntu mieszczan (kupców, rzemieślników i biedoty miejskiej), a w północno--wschodniej Francji wybuchło powstanie chłopskie (1358 r.). Od pospolitego wśród chłopów imienia Jacques (czyt. żak - Jakub) nazwano je żakerią. Na czele powstania stanął Wilhelm Cale (czyt. kal). Próbował on zapobiec żywiołowym wystąpieniom chłopów i zorganizować ich w oddziały, a także nawiązać kontakt z powstańcami w Paryżu. Plan ten jednak się nie powiódł. Chłopi napadali na dwory i zamki, palili je, mordowali ich właścicieli. Źle uzbrojeni i zorganizowani, zostali wkrótce pokonani przez rycerstwo francuskie.

Po zmarłym w niewoli angielskiej królu Janie Dobrym tron we Francji objął jego syn Karol V (dotychczasowy delfin). Za jego rządów przeprowadzono reformę wojskową. Odbudowano flotę, a pospolite ruszenie rycerstwa zastąpiono oddziałami zaciężnymi. Wzmocniona w ten sposób armia francuska odniosła szereg zwycięstw, wypierając niemal całkowicie najeźdźców z terytorium Francji.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wojna stuletnia (1337-1453)

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.