Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna stuletnia (1337-1453)

Powstanie chłopskie w Anglii

Dżuma spowodowała w Anglii wyludnienie wielu wsi, brakowało rąk do pracy, rosły koszty utrzymania. Właściciele ziemscy, aby powetowaćsobie poniesione straty, podwyższali czynsze. Położenie chłopów znacznie się pogorszyło, gdyż to głównie na nich spadał ciężar prowadzenia wojny z Francją. Obarczani wciąż nowymi, bardziej uciążliwymi podatkami, coraz częściej okazywali niezadowolenie.

Nastroje rewolucyjne podsycali ubodzy kaznodzieje wędrujący od wsi do wsi. Rozpowszechniali oni nauki Wiklefa, głosząc hasła równości społecznej, powrotu duchowieństwa do ewangelicznych zasad ubóstwa i liturgii w języku narodowym.

W 1381 roku doszło do wybuchu powstania chłopskiego, na czele którego stanął rzemieślnik wiejski, Wat Tyler. Nienawiść ludu skierowana była przeciwko możnym, zarówno duchownym jak i świeckim. Chłopi rabowali i palili klasztory oraz dwory. Niszczyli dokumenty zawierające wykaz powinności chłopskich. Zbuntowany lud ruszył na Londyn, który zdobyto przy poparciu biedoty miejskiej. Dopuszczono się przy tym licznych gwałtów, jak zamordowanie biskupa Canterbury oraz wysokich urzędników królewskich. Przerażony rozmiarami powstania król zgodził się na ustępstwa.

Kiedy wkrótce potem zdradziecko pozbawiono życia Wata Tylera, przywódcę powstania, król wycofał się ze swych obietnic i przy pomocy szlachty stłumił powstanie.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wojna stuletnia (1337-1453)

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.