Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna stuletnia (1337-1453)

Przyczyny wojny stuletniej

Panujący we Francji kolejno trzej synowie Filipa IV Pięknego nie pozostawili męskiego potomka. Po śmierci ostatniego z nich (Karola IV w 1328 r.) tron przeszedł na boczną linię Kapetyngów - Walezjuszy. Z pretensjami do korony francuskiej wystąpił wówczas król angielski Edward III, jako wnuk Filipa IV (w linii żeńskiej).

Jednak nie spór o następstwo tronu stał się głównym powodem wojny. Istotną przyczyną była walka pomiędzy Kapetyngami a Plantagenetami opanowanie nad Francją, w wyniku której królowie angielscy utracili znaczną część swoich posiadłości na kontynencie. Władcy francuscy, chcąc doprowadzić do całkowitego zjednoczenia państwa, usiłowali odebrać Anglikom Gujennę (krainę w południowo-zachodniej Francji) - ostatnią ich posiadłość w tej części Europy.

Wojnę stuletnią poprzedziła rywalizacja o bogatą Flandrię - wielki ośrodek handlu i rzemiosła tkackiego. Flandria, będąca lennem królów francuskich, była gospodarczo uzależniona od Anglii, która dostarczała surowca do produkcji (wełny) sukiennikom flandryjskim. Edward III, aby nie dopuścić do użycia przez Francję Flandrii jako bazy wypadowej, zastosował szantaż gospodarczy. Zakazał wywozu wełny i uwięził przebywających w Anglii kupców flandryjskich. Doprowadziło to do wielkiego kryzysu w sukiennictwie flandryjskim, wzrostu bezrobocia i gwałtownych wystąpień antyfrancuskich w Gandawie. Wkrótce powstanie ogarnęło całą Flandrię, której miasta złożyły hołd lenny królowi angielskiemu. Przyczyniło się to do zaostrzenia stosunków francusko-angielskich.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wojna stuletnia (1337-1453)

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze
 • Podstawowa
 • Historia
 • Średniowiecze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.