Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim (1409-1411)

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim (1409-1411)

Wojnę rozpoczął Zakon, zajmując w 1409 roku ziemię dobrzyńską i Kujawy. Latem 1410 roku doszło do podjęcia działań wojennych, które poprzedzono przygotowaniami do wojny. Po obu stronach gromadzono broń i zapasy żywności (polowano na zwierzynę, a mięso solono w beczkach), przeprowadzono także działania rozpoznawcze. Mistrz krzyżacki uzyskał pomoc rycerstwa z Europy Zachodniej, popierali go również królowie Czech i Węgier. Król Polski Władysław Jagiełło wezwał na wyprawę wojenną rycerzy z Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ochotników z Czech i Moraw.

Jagiełło, jako dowódca, stanął na czele całego wojska polsko-litewsko--ruskiego; pierwsza odprawa bojowa nastąpiła pod Czerwińskiem. Na drugi brzeg Wisły przeprawiono się mostem „spoczywającym na łodziach nigdy przedtem nie oglądanych” - pisał J. Długosz, następnie skierowano się w kierunku Malborka.

Bitwa pod Grunwaldem

Polacy zdobyli wszystkie chorągwie krzyżackie (52), wielu jeńców i tabor. W obozie krzyżackim znaleźli m.in. worki ze sznurami i kajdanami, które przygotowane były dla pokonanych, oraz beczki z winem, którym Krzyżacy chcieli uczcić zwycięstwo. Beczki te król nakazał rozbić.

Bitwa pod Grunwaldem należy do największych w dziejach średniowiecznej Europy. Po zwycięstwie grunwaldzkim król Polski z wojskami skierował się pod Malbork, ale nie udało się zdobyć silnie ufortyfikowanej twierdzy.

Wskutek bitwy pod Grunwaldem potęga zakonu krzyżackiego, dotąd uważanego za niezwyciężony, została złamana. Podpisano układ pokojowy w Toruniu (1411 r.), w którym Polska odzyskała tylko ziemię dobrzyńską, a Litwa Żmudź (do końca życia Witolda i Jagiełły). Krzyżacy mieli też zapłacić odszkodowanie Polakom, którzy musieli jednak oddać zamki krzyżackie, zdobyte podczas wojny. Pokój ten był niekorzystny dla Polski i mimo wygranej bitwy nie zagwarantował bezpieczeństwa jej granic.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.